Tør du stå uden for fællesskabet, når konflikten kommer?

11-01-2018 af

Der forhandles p.t overenskomster på de offentlige områder (Staten, kommunerne og regionerne). Meget tyder på at forhandlingerne vil ende med en konflikt. Det betyder, at offentlige ansatte kan blive udtaget til at strejke allerede fra den 1. april 2018. Det er også muligt, at arbejdsgiverne vælger at lockoute alle berørte organiserede, offentligt medlemmer.

På denne baggrund opfordrer BF ikke-medlemmer til at melde sig ind i BF og  støtte op om de kollektive aftaler.

Ikke-medlem? – bliv medlem nu!
Bibliotekarforbundets hovedbestyrelse har besluttet, at ikke-medlemmer har mulighed for at indmelde sig i forbundet frem til den 1. februar 2018 og dermed modtage konfliktunderstøttelse. Har BF modtaget din indmeldelse senest den 31. januar 2018, vil du blive tilbudt samme vilkår for konfliktstøtte som alle andre medlemmer. Indmeldelsen vil have virkning fra 1. februar 2018.

Du kan melde dig ind via dette link.

Hvis du indmelder dig efter 1. februar 2018, vil du i de første 6 måneder ikke være berettiget til at modtage konfliktunderstøttelse, medmindre du ved indmeldelsen betaler 6 måneders kontingent bagudrettet. 

Dimittender kan fortsat optages på almindelige vilkår den første måned efter endt uddannelse og vil være berettiget til konfliktunderstøttelse uden karens og uden at betale 6 måneders kontingent bagud.

Læs mere om mulighederne for at blive medlem og forhandlingerne om OK18 her.