Det betyder den nye ferielov for dig

24-01-2019 af
Den nye ferielov har stor betydning for, hvordan man optjener og afholder ferie. Den nuværende ordning bygger på forskudt ferie, men den ændrede lov betyder, at man kan holde ferie i takt med, at man løbende optjener den.
I Danmark har vi hidtil holdt forskudt ferie, men det ændrer den nye ferielov på. Når den træder i kraft, skal vi til at holde såkaldt samtidighedsferie.

De nuværende ferieregler bygger på forskudt ferie. Det vil sige, at man som lønmodtager optjener ferie i kalenderåret fra 1. januar til 31. december, men først kan afholde den optjente ferie fra 1. maj til 30. april året efter. Med samtidighedsferie kan man som lønmodtager afholde ferien med det samme i takt med, at man optjener den løbende. Ferien kan afholdes op til fire måneder efter, at ferieåret er slut. Med den nye ferieordning vil du ligesom i dag optjene 2,08 feriedage om måneden.

Ret til samme antal feriedage
Den nye ferielov giver dig ret til samme antal feriedage, som du har haft før, og der er ikke noget, du skal foretage dig eller gøre anderledes endnu.

Hovedformålet med den nye lov er at give de, der er nye på arbejdsmarkedet, ret til lønnet ferie fra starten af deres ansættelse. I dag risikerer en nyuddannet eller én, der har været ude af arbejdsmarkedet i lang tid, at skulle vente op til 16 måneder på at kunne holde ferie.

For at sikre den bedst mulige overgang mellem den nuværende og den nye ferieordning bliver der indført en overgangsordning. Med de gældende regler vil en lønmodtager have optjent ferie, som endnu ikke er afholdt. Samtidig begynder lønmodtageren at optjene ny ferie på overgangstidspunktet, og den kan afholdes løbende i takt med, at ferien optjenes.

Læs mere om den nye ferielov her.

Kilde: Regeringen.dk