Husk arbejdsmiljørepræsentanterne i ny arbejdsmiljøaftale

12-04-2019 af
Forhandlingerne omkring en ny politisk arbejdsmiljøaftale er snart afsluttet, og der får  Akademikernes formand Lars Qvistgaard til at pege på, at en særlig beskyttelse af alle arbejdsmiljørepræsentanter mod afskedigelse, bør være en del af aftalen.

- Ellers risikerer vi, at flere arbejdsmiljørepræsentanter trækker sig, og det bliver en udfordring at rekruttere nye til dette vigtige hverv, siger han i en pressemeddelelse.

Det er Bibliotekarforbundet, der sammen med Akademikerne har tydeliggjort et behov for at gøre arbejdsmiljørepræsentanter til en del af den nye arbejdsmiljøaftale efter at have ført en sag for et af BF’s medlemmer gennem alle retsinstanser, fordi BF mente, at medlemmet havde en særlig beskyttelse som arbejdsmiljørepræsentant, selvom hun var ansat i en virksomhed uden overenskomst. (se tidligere artikler her

Sagen endte med en højesteretsdom i november 2017, der slog fast, at en arbejdsmiljørepræsentant ikke er sikret særlig afskedsbeskyttelse, når der ikke er en sammenlignelig overenskomst. Den afgørelse betyder, at akademikere, der påtager sig opgaven som arbejdsmiljørepræsentanter på det private arbejdsmarked står uden særlig beskyttelse, fordi de typisk ikke har en overenskomst. 

- Arbejdsmiljørepræsentanterne er en af grundstenene i arbejdsmiljøarbejdet, og det faktum, at vi nu står med arbejdsmiljørepræsentanter uden en særlig beskyttelse mod afskedigelse, er helt forrykt, siger Lars Qvistgaard, Formand for Akademikerne.

Vi skal ikke gamble med vores arbejdsmiljørepræsentanter

Akademikerne er bekymrede for, at den manglende beskyttelse vil forringe arbejdsmiljørepræsentanternes mulighed for at varetage hvervet som arbejdsmiljørepræsentant. For opgaven med at samarbejde med ledelsen om trivsel og godt arbejdsmiljø på arbejdspladsen forudsætter, at arbejdsmiljørepræsentanter frit kan ytre sig over for ledelsen uden at frygte for konsekvenserne. Akademikerne frygter også, at den manglende beskyttelse fremover vil gøre det langt sværere at rekruttere nye arbejdsmiljørepræsentanter, fordi det vil afholde nogle fra at stille op som arbejdsmiljørepræsentanter.

- Derfor bør sikring af en særlig beskyttelse for alle arbejdsmiljørepræsentanter indgå som en del af den nye politiske aftale, siger han.

BF’s stedfortrædende formand Jette Fugl er enig med Lars Qvistgaard.

- BF var meget ærgerlige over, at vi ikke fik medhold i Højesteret i 2017, men sagen tjente dog det formål, at vi fik Akademikerne med på problemstillingen og sammen vist, at der er et hul i arbejdsmiljøloven, som vi sammen med Akademikerne holder politikerne fast på, at der skal gøres noget ved. Naturligvis skal en akademisk arbejdsmiljørepræsentant ansat i det private være beskyttet – også selv om vedkommende ikke har en overenskomst, siger Jette Fugl