Kritik af Akademikernes A-kasse

14-02-2019 af
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) kritiserer i en afgørelse Akademikernes A-kasse for ikke at have sikret en tilstrækkelig økonomistyring og –kontrol. Samt ikke at have ført tilstrækkeligt tilsyn omkring a-kassens tidligere direktør. STAR’s undersøgelsen af A-kassen blev netop iværksat efter afskedigelsen af a-kassens tidligere adm. direktør.
STAR udtrykker i en afgørelse blandt andet kritik af, at Akademikernes A-kasses tidligere formand og bestyrelse ikke i tilstrækkelig grad har ført tilsyn omkring a-kassens tidligere direktør, som i efteråret 2018 blev afskediget som følge af en række uregelmæssigheder.

Derudover kritiserer STAR a-kassens bestyrelse skarpt for ikke at have sikret en tilstrækkelig økonomistyring og -kontrol, ligesom STAR kritiserer Akademikernes A-kasse for ikke nok at have bidraget til styrelsens undersøgelser.

AKA’s nyvalgte formand Thomas Damkjær Petersen forklarer i en pressemeddelelse fra a-kassen den 7. februar, at Akademikernes A-kasse tager kritikken til efterretning, og at man allerede er godt i gang med at ændre procedurer og arbejdsgange med hensyn til blandt andet økonomiske dispositioner.

»Siden jeg blev valgt som ny formand i Akademikernes A-kasse den 4. januar, er jeg gået i gang med at få skabt orden og gennemsigtighed efter de uregelmæssigheder, der er blevet afsløret i kølvandet på afskedigelsen af Michael Valentin. Vi ser nu samtidig frem til at starte en proces, hvor vi etablerer os med en ny daglig ledelse i Akademikernes A-kasse og kan fortsætte arbejdet i a-kassen til glæde og gavn for vore medlemmer. Jeg vil i spidsen for bestyrelsen og den kommende nye ledelse gøre mit ypperste for at sikre, at det forløb, vi har set, aldrig må gentage sig,« siger Thomas Damkjær Petersen.

Det understreges fra Akademikernes A-kasse, at man ud over at have valgt nyt formandskab for bestyrelsen også søger efter en ny administrativ direktør, og at den tidligere direktør er politianmeldt, og at man afventer de juridiske skridt mod denne i forhold tilbagebetaling til a-kassen.

BF’s formand Tine Segel blev i begyndelsen af januar genvalgt til sin post i Akademikernes A-kasses bestyrelse. 

- Jeg er naturligvis meget ærgerlig over den her sag, og jeg tager lige som det nyvalgte formandskab kritikken fra STAR til efterretning, og jeg bakker op om det nye formandskabs fokus på at få rettet op på procedurer i a-kassen, så vi undgår lignende sager i fremtiden og ikke mindst, så vi kan genskabe tilliden til a-kassen. Vi skal have klarere procedurer for, hvordan midler til eksempelvis markedsføring bruges, da der naturligvis ikke må herske nogen tvivl om, at a-kassens midler skal bruges til gavn for medlemmerne.