"Man skal turde bevæge sig som leder"

28-01-2019 af
For Pia Henriette Friis, der er formand for Bibliotekschefforeningen (BCF) og bibliotekschef ved Koldingbibliotekerne handler BCF's årsmøde om at stille skarpt på udviklingen og udfordringerne på biblioteksområdet og om at lade sig inspirere af forskellige former for ledelse.

BCF’s årsmøde i starten af februar er en mulighed for at udveksle erfaringer med andre ledere, samle inspiration fra oplægsholdere og tale med politikere. Det fortæller Pia Henriette Friis, der er formand for Bibliotekschefforeningen (BCF) og bibliotekschef ved Koldingbibliotekerne.

”Det er vigtigt at finde sammen og tale om ledelse og udviklingsstrategi, og det er inspirerende, fordi biblioteker er så forskellige og bliver drevet på forskellige måder. Mangfoldigheden i, hvordan opgaven løses, er interessant, og man får input til de udfordringer, vi står over for – både som ledere og som sektor generel,” siger hun og oplyser, at mødet blandt andet byder på besøg fra kulturminister Mette Bock og formand for KL’s Kultur-, Erhverv- og Planudvalg Leon Sebbelin, der vil fortælle om resultaterne fra efterårets borgerdebat, og hvordan de spiller ind i forårets drøftelser om bibliotekernes fremtid.

Har skabt synlighed
På BCF’s årsmøde i 2018 blev deltagerne blandt andet enige om vigtigheden af at skabe mere synlighed:

”Vi har været på banen på mange relevante platforme og har blandt andet bragt solide indspark i forhold til en eventuel ny lovgivning. Vi har også lavet en kampagneindsats, der bl.a. mundede ud i bogen ”Biblioteket er dit”, der handler om, hvordan bibliotekscheferne ser på bibliotekernes rolle nu og fremover og blev afleveret som en oplysningsgave til kulturminister Mette Bock,” siger hun. 

Og sektoren står stadig over for store udfordringer, understreger Pia Henriette Friis. 

”Især skal vi holde fast i, at biblioteket er et demokratisk mødested – det sidste frie, lige og gratis et af slagsen.”

”Lige nu foregår der fx en høringsproces, som handler om ændringer af loven på biblioteksområdet, og vi er bekymrede for utilsigtede besparelser, ” siger hun og tilføjer endnu et eksempel på igangværende arbejde, nemlig at sikre en fornuftig digital infrastruktur nu og i fremtiden.

Vi skal bryde med nulfejlskulturen
For Pia Henriette Friis er årsmødet ikke mindst vigtigt, når det kommer til det at være leder.

”Det er godt at lade sig inspirere af nye måder at drive ledelse på, tænke innovativt og turde prøve ideer af. De fleste steder har man nok bevæget sig væk fra nulfejlskulturen, men måske er der stadig reminiscenser af den, og det skal vi bryde med,” siger hun og fortsætter:

”Det vigtigste er at det turde være åben og nysgerrig og bevæge sig som leder. Når vi satser og prøver noget andet - for eksempel nye samarbejdspartner eller nye metoder, skal vi indstille os på, at vi måske ikke performer 120 procent fra dag 1, men at det er nødvendigt for at holde fokus på, hvad biblioteket skal,” siger hun.