Forstå den nye ferielov

25-02-2019 af
Med den nye ferielov ændres optjening og afvikling, så du kan holde ferie samtidig med, at du løbende optjener ferien – den såkaldte samtidighedsferie.

Pr. 1. september 2020 træder en ny ferielov i kraft. I øjeblikket optjener du ferie i et kalenderår til afvikling i ferieåret, som begynder 1. maj året efter. 

Med den nye ferielov ændres optjening og afvikling, så du kan holde ferie samtidig med, at du løbende optjener ferien – den såkaldte samtidighedsferie. Det betyder, at du fremover optjener 25 feriedage fra 1. september til 31. august året efter (ferieåret). Du kan så samtidig og ind til den 31. december afholde ferie. Du har altså 16 måneder til at afholde ferien.

Der er aftalt en overgangsordning, som betyder, at du fra 1. januar til 31. august 2019 optjener op til 2.08 feriedage pr måned (16,7 feriedage), som du skal holde fra 1. maj til 30. september 2020.  Hvis du ikke når at holde alle dage, bliver de overført pr. 1. september 2020.

Ferie optjent fra 1. september 2019 til 31. august 2020 indefryses i ”Lønmodtagernes fond for tilgodehavende feriemidler” og udbetales til dig, når du forlader arbejdsmarkedet.  Fonden er placeret under Lønmodtagernes Dyrtidsfond og skal forvalte, administrere og sikre forrentning af dine penge.

Den 6. ferieuge berøres ikke af den nye ferielov og skal derfor optjenes og afvikles forskudt efter de hidtidige regler.