Uddannelsesbibliotekarer på programmet på Danmarks Læringsfestival

25-03-2019 af

Bibliotekarer på uddannelsesinstitutioner kan bidrage med særlige kompetencer i forhold til bl.a. informationssøgning, kildekritik, digital dannelse og studieteknik. 

Læringsfestival

Danmarks Læringsfestival blev afholdt den 13. – 14. marts 2019 i Bella Center og dannede rammen om, at en bred skare af folk fra uddannelsessektoren kunne dele erfaringer og nyeste viden om bl.a. læring og teknologi i undervisningen. GAEB (Gymnasie-, Akademi- og Erhvervsskolernes Biblioteksforening) deltog med en stand på festivalen og uddelte i den forbindelse nyt informationsmateriale fra BF om værdien af at have uddannelsesbibliotekarer ansat på ungdoms- og voksenuddannelserne.
GAEB fik nogle gode snakke med festivaldeltagerne, der viste interesse for budskaberne i materialet om de særlige kompetencer i forhold til bl.a. informationssøgning, kildekritik, digital dannelse og studieteknik, som bibliotekarer kan bidrage med på uddannelserne. Du kan læse det nye informationsmateriale med interviews af uddannelsesbibliotekarer her: