Princip- og arbejdsprogram: Politisk strategi 2017 og 2018

Bibliotekarforbundets Princip- og arbejdsprogram for 2017 og 2018 blev vedtaget på Bibliotekarforbundets generalforsamling den 29. oktober 2016.

Princip- og arbejdsprogrammet beskriver, hvilke mål der er sat for de kommende to år, og hvordan disse skal nås.

Hovedbestyrelsens overvejelser om det politiske arbejde de kommende to år tager afsæt i Bibliotekarforbundets tre værdier om at arbejde for at skabe berigende resultater for medlemmerne, styrke det faglige fællesskab og skabe indsigt. Væsentlige værdier, som Bibliotekarforbundet måler alle sine aktiviteter op imod.

Princip- og arbejdsprogrammets politiske fokusområder og aktiviteter retter sig mod alle medlemsgrupper: kommunalt ansatte, statsansatte, privatansatte, studerende og ledige. Så vidt muligt bliver alle aktiviteter udviklet, så det har relevans for alle medlemsgrupper.

Der er nedsat fire politiske udvalg i forbindelse med indsatsområderne for denne generalforsamlingsperiode. De fire indsatsområder er: