Resultater 1 - 11 af 86 for kommunalreform.
Første - Forrige - Næste - Sidste
I dag har vi haft en kommunalreform i 2007, finanskrise, og så er der hele bølgen af digitalisering. Men det er så langt fra en gentagelse af . Bibliotekarforbundet . Bibliotekarforbundet - Søgeresultat. Vi peger på væksten i benyttelsen af ikke- bogligt materiale og på, at et flertal af kommunerne har iværksat nye ydelser i .
11. dec 2008 ... Dét er billedet af folkebibliotekerne efter kommunalreformen, ifølge rapporten Folkebibliotekerne efter kommunalreformen , som kulturministeren Carina Christensen (K) lagde frem i november. Men det er ikke et billede som biblioteksledere, Bibliotekarforbundet og Danmarks Biblioteksforening kan .
8. apr 2010 ... Om kommissoriet er blevet besvaret må politikerne afgøre, men vi husker baggrunden: Over 130 lukkede filialer i 2007 på baggrund af kommunalreformen – oven i de 300 filialer, der i årene 2000-2008 er lukket. Her skal vi forsøge med ord at give et radarblik over hovedtrækkene i anbefalingerne: mere .
30. nov 2004 ... kommende kommunalreform. Kurser som. »Fremad sammen« og »Start med den rigti- ge fod forrest« giver konkrete værktøjer til planlægning og handling i forbindelse med sammenlægninger. Biblioteksskolen har også kurser, der forbe- reder kursisterne på den digitale forvalt- ning, blandt andet kurset .
Lederen skal sælge varen. De er mellem 40 og 50 år . På topposterne sidder fortrinsvis mænd, mens kvinderne tager sig af mellemlederstillingerne. Mange af dem har siddet i deres nuværende lederstol mindre end et år, efter blandt andet kommunalreformen har rokeret rundt på dem. Fælles for dem er, at de bruger flere .
3. nov 2009 ... Men her er det afgørende, at loyalitetsbegrebet er forskelligt i forhold til, hvor tæt medarbejderne er på beslutningsniveauet, forvaltningen og politikerne. Eksempelvis vil der være en højere grad af loyalitetsforpligtelse for en bibliotekschef end for resten af medarbejderne. Specielt efter kommunalreformen .
En godt afsæt for en debat om udvikling kalder bibliotekschef Jytte Dahl rapporten om Folkebibliotekerne efter Kommunalreformen udarbejdet af Styrelsen for Bibliotek og medier. Men et mere stringent statistisk grundlag for rapportens konklusioner havde været bedre. Nuancerne går tabt i et økonomisk skønmaleri. En godt ...
De allerfleste af nedlæggelserne har imidlertid været fremsat som forslag fra bibliotekslederne gen¬nem mange år, og de er derfor ikke kun en konsekvens af kommunalreformen. Ud fra et fagligt og ledelsesmæssigt synspunkt er det nødvendigt at lukke biblioteker, hvis der ikke er penge nok til et tiltrækkende, tidssvarende ...
Voldsom kritik hagler ned over rapport om bibliotekernes situation efter kommunalreformen. Bibliotekschefer mener den er forældet, og Bibliotekarforbundets formand kalder den skadelig for dansk biblioteksvæsen. Stabile budgetter og ekstra penge til udvikling. Dét er billedet af folkebibliotekerne efter kommunalreformen, ...
11. dec 2008 ... Dét er billedet af folkebibliotekerne efter kommunalreformen, ifølge rapporten Folkebibliotekerne efter kommunalreformen , som kulturministeren Carina Christensen (K) lagde frem i november. Men det er ikke et billede som biblioteksledere, Bibliotekarforbundet og Danmarks Biblioteksforening kan ...