Resultater 1 - 11 af 150 for kommunalreform.
Første - Forrige - Næste - Sidste
I dag har vi haft en kommunalreform i 2007, finanskrise, og så er der hele bølgen af digitalisering. Men det er så langt fra en gentagelse af . Bibliotekarforbundet .
Vi peger på væksten i benyttelsen af ikke-bogligt materiale og på, at et flertal af kommunerne har iværksat nye ydelser i forbindelsen med kommunalreformen.
Mange af dem har siddet i deres nuværende lederstol mindre end et år, efter blandt andet kommunalreformen har rokeret rundt på dem. Fælles for dem er, at de ...
1. jul 2010 ... Et faktum er det, at siden kommunalreformen blev realiseret er fundraising vundet frem, så der er noget om udtrykket: »Money makes the world .
Knap 100 lukninger i forbindelse med kommunalreformen. 4. Børge Sørensen, København Kommuners Biblioteker. 5. 23 ting. 6. Aalborg Bibliotekerne. 7.
I rapporten Folkebibliotekerne efter kommunalreformen peger Styrelsen for Bibliotek og Medier på fem alternative løsninger, der i rapportens sammenfatning har ...
Nyheder · Bladet · Emner · Stillinger · Redaktionen · Annonceinfo · Del Din Viden. Hvis du skal... Melde dig ind · Ændre dine oplysninger. Finde din ...
25. maj 2010 ... Siden kommunalreformen har bibliote- kerne i Danmark fået skåret godt 10 pro- cent af budgettet. I 2010 må 62 pro-cent af bibliotekerne igen .
En godt afsæt for en debat om udvikling kalder bibliotekschef Jytte Dahl rapporten om Folkebibliotekerne efter Kommunalreformen udarbejdet af Styrelsen for ...
Mange steder i Nordjylland har der indtil nu været små biblioteksfilialer, der stammer fra den forrige kommunalreform og med baggrund i de kommuner, som  ...