Resultater 1 - 11 af 141 for kommunalreform.
Første - Forrige - Næste - Sidste
I dag har vi haft en kommunalreform i 2007, finanskrise, og så er der hele bølgen af digitalisering. Men det er så langt fra en gentagelse af . Bibliotekarforbundet . Bibliotekarforbundet - Søgeresultat. Vi peger på væksten i benyttelsen af ikke- bogligt materiale og på, at et flertal af kommunerne har iværksat nye ydelser i ...
7. jun 2010 ... I praksis er denne holdning, ifølge Ahlberg kommet til udtryk i kommunalreformen , hvor et underliggende formål har været at styrke statens ... Kulturforvalterne unlimited - 2008. 29. okt 2008 ... KL og Kulturen. Op mod kommunalreformen blev der talt og skrevet meget om kulturens betydning i de nye, større ...
3. nov 2009 ... Specielt efter kommunalreformen med større kommuner er der flere og flere, der bor i samme kommune som deres arbejdsplads. Og de har ... Bibliotekarforbundet - De kendte elsker biblioteket. 8. jul 2009 ... ... bruge det udtryk – af kommunalreformen. Alligevel er »bibliotek« og » bibliotekar« et godt brand ...
Til trods for, at over hundrede biblioteksfilialer har ladet livet i forbindelse med kommunalreformen. At kommunerne filer og filer på bibliotekernes budgetter. Og at spørgsmålene om bibliotekernes fremtid tårner sig op, hører læserbreve skrevet af en bibliotekar eller en biblioteksleder til sjældenhederne. Heller ikke på .
24. okt 2016 ... Hvor brugerne i tiden fra 1970'erne og frem til kommunalreformen i 2007 blev behandlet som kunder i en butik, ses de i dag som ... Kulturforvalterne unlimited - Sporten i den danske ... Det kunne have været interessant at se tilsvarende tal fra 07, efter kommunalreformen, hvor man må forvente et højere ...
En godt afsæt for en debat om udvikling kalder bibliotekschef Jytte Dahl rapporten om Folkebibliotekerne efter Kommunalreformen udarbejdet af Styrelsen for Bibliotek og medier. Men et mere stringent statistisk grundlag for rapportens konklusioner havde været bedre. Nuancerne går tabt i et økonomisk skønmaleri. En godt ...
De allerfleste af nedlæggelserne har imidlertid været fremsat som forslag fra bibliotekslederne gen¬nem mange år, og de er derfor ikke kun en konsekvens af kommunalreformen. Ud fra et fagligt og ledelsesmæssigt synspunkt er det nødvendigt at lukke biblioteker, hvis der ikke er penge nok til et tiltrækkende, tidssvarende ...
Voldsom kritik hagler ned over rapport om bibliotekernes situation efter kommunalreformen. Bibliotekschefer mener den er forældet, og Bibliotekarforbundets formand kalder den skadelig for dansk biblioteksvæsen. Stabile budgetter og ekstra penge til udvikling. Dét er billedet af folkebibliotekerne efter kommunalreformen, ...
11. dec 2008 ... Dét er billedet af folkebibliotekerne efter kommunalreformen, ifølge rapporten Folkebibliotekerne efter kommunalreformen , som kulturministeren Carina Christensen (K) lagde frem i november. Men det er ikke et billede som biblioteksledere, Bibliotekarforbundet og Danmarks Biblioteksforening kan ...
20 procent af de danske biblioteker har ikke overlevet kommunalreformen. Alligevel er faldet i antal udlån beskedent. Det har ikke haft nævneværdig betydning for udlånstallene, at en femtedel af landets biblioteker er blevet lukket efter kommunalreformen. Det viser Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2007, som ...