Afklaring - 50+ kursus fra PFA

 

Mange spørgsmål kan melde sig, når man nærmer sig pensionsalderen: Hvad skal jeg være opmærksom på de sidste år på arbejdsmarkedet? Hvornår og hvordan skal jeg stoppe i mit job? Hvad skal jeg leve af, når jeg stopper? Hvordan holder jeg mig så godt som muligt så længe som muligt?.

I samarbejde med PFA Pension tilbyder Bibliotekarforbundet et afklaringskursus, der henvender sig til dig, der er fyldt 55 år, og som begynder at overveje, hvordan de sidste år på arbejdsmarkedet skal forme sig.

Du kan tilmelde dig kurset, uanset om du er privatansat, ok-ansat eller tjenestemandsansat 

PFA’s oplægsholdere vil på kurset forsøge at give nogle overordnede anbefalinger i forhold til disse vigtige spørgsmål og inspirere deltagerne til at begynde afklaringsprocessen omkring, hvad de ønsker sig af deres senkarriere og pensionisttilværelse.

Særligt fokus på fleksibel tilbagetrækning

Pension behøver ikke at ske fra den ene dag til den anden, men kan være en gradvis proces, hvor du langsomt skruer ned for tempoet. Der er mange ordninger, der kan hjælpe på din økonomiske situation, hvis du går ned i tid. Mange er ikke opmærksomme på, de muligheder der findes, og kurset har derfor særligt fokus på emnet.

På kurset vil PFA’s oplægsholdere samt konsulent fra BF blandt andet fortælle om:

  • Gradvis tilbagetrækning
  • Fleksibel efterløn/bonus
  • Delpension
  • Senioraftaler/lokalaftaler
  • Mulighed for udsættelse af folkepension og pension fra ATP
  • Skat
  • Arveret og begunstigelse

50+/seniorkurser og gå hjemmøder i 2015

I 2015 vil der både være heldagskurser og Gå-hjemmøder i hele landet, og disse er gratis for medlemmer af BF - også tjenestemænd kan deltage.  Hvis der er tilmeldt 4 eller flere tjenestemænd på kurserne/møderne vil arrangementet indledes med en gennemgang af strukturen i tjenestemandspensionen.

Kurser og gå-hjemmøder tilmeldes på denne netadresse: www.bf.dk/arrangementer