Økonomisk gevinst ved at blive længere på arbejdsmarkedet

Flere undersøgelser viser, at ikke blot lever danskere meget længere end tidligere generationer, men at flertallet også har et højt funktionsniveau i mange år efter folkepensionsalderen.

Har du lyst til at arbejde lidt længere, er der flere ordninger, der understøtter et senere tilbagetræknings-tidspunkt.

Seniornedslaget for årgang 1946-1952

Under den seneste højkonjunktur aftalte Folketinget i 2008 en jobplan, der skulle sikre tilstrækkelig arbejdskraft i Danmark. Eftersom mange seniorer i 2007 valgte at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet når de var i starten af 60´erne, blev det besluttet at lave et tiltag, der kunne få denne gruppe til at blive på arbejdsmarkedet et par år mere.

Tiltaget hedder Skattenedslag for seniorer og gælder kun årgangene 1946-1952. Ordningen indebærer, at de, der er omfattet af ordningen og fortsat arbejder til de er 64 år eller 65 år, får op til 100.000 kroner tilbage i skat. Er du omfattet af ordningen, vil du modtage et brev fra ATP.  Du kan også læse mere i din skattemappe på www.skat.dk. Opfylder du i øvrigt betingelserne for seniornedslaget er hovedreglen, at du får udbetalt de 100.000 kroner ad to omgange. Det sker i forbindelse med din årsopgørelse efter det år, du fylder 64 år og igen efter det år du fylder 65 år.

Du skal i snit arbejde 27 timer pr. uge i 90 pct. af tiden fra 60 og til du bliver 64 år,  I alt kan du derfor godt have en arbejdsfri periode på i alt 6 mdr. og stadig få nedslaget, dog sålænge du opfylde et indkomstkrav.

Vær opmærksom på de breve du får fra ATP om din arbejdsnorm er opgjort korrekt. Hvis der ikke står 100%, selvom du arbejder 27 timer pr. uge eller mere, skal du inden 3 mdr. kontakte ATP.

Fra det 64. år skal du arbejde i den udtrækning, det er nødvendigt for at udnytte rabatten. Det er individuelt, hvor meget det er, men du kan ringe til Skatteministeriet på tlf. 33 92 33 92 og få oplyst hvor meget, og hvor længe du skal arbejde for at få hele eller dele af det samlede skattenedslag. Spørg efter afdelingen, der har med skattenedslag at gøre. Læs mere om skattenedslag for seniorer her.  

Efterlønsbonus/skattefri præmie

Er du med i efterlønsordningen og i arbejde, optjener du bonus fra det tidspunkt, du har ret til efterløn på fuld sats, eller fra det tidspunkt, hvor der kun er én sats, som følge af efterlønsreformen. Du kan finde en oversigt over efterlønsalder og hvornår netop din årgang begynder at optjene efterlønsbonus her.

Bonus optjenes pr. præsteret fulde 481 timer (=13 uger på fuld tid), og giver 12.496 kroner i 2013.

Du kan maximalt optjene 12 præmier i alt. Det giver i alt (12*12.496) = 149.952 kroner i 2013 niveau. Bonus udbetales først, når du når folkepensionsalderen.

Kontakt din a-kasse på www.aka.dk, hvis du forlader arbejdsmarkedet enten under optjening eller ved afslutningen af hele optjeningsperioden for at få oplyst den præcise dato for, hvornår du har optjent en hel portion eller den sidste portion. 

Få efterløn og optjen skattefri præmie på samme tid

Det er også muligt både at få efterløn og optjene efterlønsbonus på samme tid, når betingelsen for at få skattefri præmie er opfyldt, dvs. efterlønnen er udsat i en given periode, fra det er muligt, og du har haft et antal løntimer. Du kan finde reglerne for, hvornår din årgang kan optjene skattefri præmie her.

At arbejde og få efterløn forudsætter, at man enten allerede er på deltid, eller går på deltid (fx via en senioraftale). Man må maksimalt arbejde 29,6 timer pr. uge for at få efterløn. Husk at Seniornedslaget for 64-årige for årgang 1946-1952 kræver mindst 27 timer arbejde pr. uge.

Opfylder du ovenstående betingelser, skal du for at få mest ud af efterlønsordningen tilmelde dig fleksibel efterløn hos din a-kasse.

Her er et eksempel: Arbejder man eksempelvis 29 timer pr. uge, og opfylder periode og timekrav for skattefrie præmieoptjening - er man berettiget til efterløn for (37-29) 8 timer pr. uge. Er den individuelle efterlønssats 110 kroner, får man (8 x 110 kroner.) 880 kroner fra a-kassen hver uge, så længe man er berettiget til efterløn. Samtidig optjener man efterlønsbonus med sine 29 præsterede arbejdstimer pr. uge.