Studenterobservatør til hovedbestyrelsen

Minna Ebbsen, bachelorstuderende på 5. semester på Det Informationsvidenskabelig Akademi i København, er valgt som studenterobservatør til Bibliotekarforbundets hovedbestyrelse for perioden 2017 og 2018.

Der var kun opstillet én kandidat til valget af studenterobservatør, så Minna blev valgt ved "fredsvalg".

Studenterobservatøren er de studerendes stemme i Bibliotekarforbundets hovedbestyrelse. Observatøren sætter de studerendes perspektiv på dagsordenen og fungerer som bindeled mellem de studerende og forbundet.

Studenterobservatøren deltager i Bibliotekarforbundets hovedbestyrelsesmøder og hovedbestyrelsens arbejde i øvrigt. Observatøren har ikke stemmeret, men deltager på lige fod i diskussionerne og kan sætte emner på dagsordenen præcis som de øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer.

 

'Diskussionerne med de andre medlemmer af hovedbestyrelsen har givet mig en nuanceret forståelse for vores fag. Jeg kunne ikke have lært så meget om mit fag og mine fagfæller på nogen anden måde.' 

Loke Daugbjerg Andersen, Studenterobservatør 2013-2014