Informationer til tillidsrepræsentanter

Under menuen "løn og ansættelse"  kan du finde en lang række informationer om løn- og ansættelsesvilkår.

Under hvert emne kan du vælge, hvilket ansættelsesområde dokumenterne skal gælde for: Stat, regioner, kommuner eller det private arbejdsmarked.

Vælger du f.eks. ”Stat” får du herefter kun vist emner og dokumenter, som er gældende for statsansatte.

De fleste dokumenter under "løn og ansættelse" er tilgængelige for alle medlemmer af Bibliotekarforbundet - også en række dokumenter, der tidligere kun var tilgængelige for tillidsrepræsentanter på vores TR-WEB. Det drejer sig især om konkrete aftaler, love osv., som alle medlemmer kan have brug for og glæde af.

Særligt for tillidsrepræsentanter
Hvis der under et givent emne er dokumenter, f.eks. anbefalinger fra Bibliotekarforbundet, der kun skal være tilgængelige for Bibliotekarforbundets tillidsrepræsentanter, kan du finde disse under overskriften "Særligt for tillidsrepræsentanter" på hvert faneblad. Her giver dit login til bf.dk kun adgang, hvis du i vores medlemssystemet står registreret som værende TR.