TR vejledninger

Som tillidsrepræsentant har du ret og pligt til at sørge for overholdelse af overenskomsten og andre regler for arbejdet. Bibliotekarforbundet har derfor udarbejdet en række TR-vejledninger, der har til formål at hjælpe dig med denne gerning.

TR-vejledningerne vil indefor forskellige emne have fokus på at beskrive din rolle og specificere, hvad du særligt skal være opmærksom på.

Vejledningerne nedenfor er en genvej til vejledningerne, der fysisk ligger i mapperne Specielt for tillidsrepræsentanter i de relevante emner under området tillidrepræsentanter. 

TR-vejledninger:

Om plustid (PDF-fil - november 2014)

Oversigt over stillingstyper i kommuner (PDF-fil - april 2013)

Introduktionsstillinger
(PDF-fil - april 2013)

Efterløn (PDF-fil - april 2013)

Tjenestestemandspension og Førtidsfradrag 
 (PDF-fil - nov 2013)

Fleksible/Individuelle forhandlingsregler 

Brug af frivillige  (PDF-fil oktober 2013)

Om seniorjob (PDF-fil november 2013)

Overgang fra gammel løn til ny løn (PDF-fil - november 2013)

Løntilskud 2015 (PDF-fil februar 2015)

Virksomhedspraktik (PDF-fil januar 2014)

Fleksjob (PDF-fil april 2014)

Nyttejob (PDF-fil oktober 2014)

Opsigelse af lokalaftaler og kutymer (PDF-fil oktober 2014)