Værktøjer til TR

Her finder du Lønsimuleringsværktøjet for kommune og stat. Værktøjet bruges til lønfastsættelse og i lønforhandlingsprocessen. 

Værktøjet som du finder nederst til download indeholder bl.a.:

  • et oversigtsark hvor du kan registrere medarbejdere og lønoplysninger 
  • Nyt i 2019 på statusarket kan du  nemt lave statistik på forskellige fordelinger fx. køn.
  • et oversigtark hvor du kan registrere fratrådte medarbejdere og det økonomiske råderum
  • et simuleringsark, hvor du kan indtaste lønforslag, og få beregnet udgiften
  • et lønforslag ark hvor du kan skrive et lønforslag for en kollega, samt dokumentere lønforhandlingsforløbet 
  • et værktøjs ark, der regner trinværdi ud for tjenestemandsansatte (kun kommuner) og omregner nutidsværdi af tillæg til grundværdi

Det samlede værktøj vil lette arbejdet med at stille lønforslag, samt give overblik over kollegaers lønforhold. 

Nye versioner

Værktøjet kommer (primært) kun i en ny version, når der er ændringer i løntabeller, dvs. stigninger på trinbeløb som følge af OK-forhandlinger. Det betyder, at du selv skal huske, at opdatere regnearket med nye reguleringsprocenter, når der er nye af disse - typisk to - tre gange pr. år.

Hvad er reguleringsprocenten?

Reguleringsprocenten er den procent, man skal lægge til løn og tillæg i grundbeløb for at få det aktuelle grundbeløb inklusiv overenskomstmæssige lønstigninger samt regulering som følge af reguleringsordningen. Reguleringsordningen korrigerer for forskelle i lønstigningen mellem den private og den statslige sektor.   

Her finder du reguleringsprocenten på det kommunale område

Her finder du reguleringsprocenten på det statslige område


Lønsimuleringsværktøj for TR på det kommunale område - (version 1.1.2017)


Lønsimuleringsværktøj for TR på det kommunale område - (version 1.4.2019) 

Denne version er opdateret med ændringer på AC skalaen og i aftalen for tjenestemænd. Derudover er det nu muligt at lave statistikfordelinger på to grupper, der ønskes sammenlignet.


Lønsimuleringsværktøj for TR på det statslige område (version 01.12.2016)


Lønsimuleringsværktøj for TR på det statslige område - (version 1.4.2019) 

Denne version er opdateret med ændringer på AC skalaen. Derudover er det nu muligt at lave statistikfordelinger på to grupper, der ønskes sammenlignet.