Værktøjer til TR

Her finder du Lønsimuleringsværktøjet for kommune og stat. Værktøjet bruges til lønfastsættelse og i lønforhandlingsprocessen. 

Værkøjet indeholder bl.a.:

  • et oversigtsark hvor du kan registere medarbejdere og lønoplysninger.
  • et oversigtark hvor du kan registere fratrådte medarbejdere og det økonomsike råderum
  • et simuleringsark, hvor du kan indtaste lønforslag, og få beregnet udgiften
  • et lønforslag ark hvor du kan skrive et lønforslag for en kollega, samt dokumentere lønforhandlingsforløbet 
  • et værktøjs ark, der regner trinværdi ud for tjenestemandsansatte (kun kommuner) og omregner nutidsværdi af tillæg til grundværdi

Det samlede værktøj vil lette arbejdet med at stille lønforslag, samt give overblik over kollegaers lønforhold. 


Lønsimuleringsværktøj for TR på det kommunale område - gælder fra 1.1.2017
 Værktøj for TR på det statslige område (version 01.12.2016)