Værktøjer til TR

Her finder du Lønsimuleringsværktøjet for kommune og stat. Værktøjet bruges til lønfastsættelse og i lønforhandlingsprocessen. 

Værkøjet indeholder bl.a.:

  • et oversigtsark hvor du kan registere medarbejdere og lønoplysninger.
  • et oversigtark hvor du kan registere fratrådte medarbejdere og det økonomsike råderum
  • et simuleringsark, hvor du kan indtaste lønforslag, og få beregnet udgiften
  • et lønforslag ark hvor du kan skrive et lønforslag for en kollega, samt dokumentere lønforhandlingsforløbet 
  • et værktøjs ark, der regner trinværdi ud for tjenestemandsansatte (kun kommuner) og omregner nutidsværdi af tillæg til grundværdi

Det samlede værktøj vil lette arbejdet med at stille lønforslag, samt give overblik over kollegaers lønforhold. 


Lønsimuleringsværktøj for TR på det kommunale område - gælder fra 1.4.2016


Pensionsopslagsværktøj  til det kommunale område - lav pensionsopslag for tjenestemænd og simuler med ekstra pensionsalderår eller lavere fradragsprocenter.

Værktøjet er med denne version ændret således at virkningerne af forhøjelsen af forlkepensionsalderen er indarbejdet. Et eksempel på hvordan værktøjet skal bruges er indeholdt i indtastningsarket. De data kan blot slettes, og der kan tastes på ny.


 Værktøj for TR på det statslige område (version 01.12.2016)