ArrangementerOnlinekurserWebinarerDigital ManagerRecords ManagerFagligt Landsmøde 2016Generalforsamling 2016FaggrupperAnsættelsesgrupper
JobsøgningKarriererådgivningJob i udlandetPrivatansatKompetenceudviklingLedelseLedighedArbejdsgiver
Rådgivning A-ZArbejdsmiljøBarselsorlovFind tillidsrepræsentantLønforhandling og lønstatistikOK-forhandlinger 2018
NyhederUddannelsesbibliotekarerBF i medierneBF menerPrincip- og arbejdsprogramPublikationerFormandenSikker når du klikkerKulturpolitik i kommunerne
NyhederBladetEmnerStillingerRedaktionenAnnonceinfoDel Din Viden
Meld dig ind NyhedsbreveMedlemsfordeleMedlemstilbudKontingentUdmeldelse
Om BFKontakt BFOm hovedbestyrelsenPresseVisionOrganisationMedarbejdereDøssingprisen
banner

Velkommen til FaBuLær

Faggruppen arbejder for, på tværs af sektorer, at arbejde for at synliggøre bibliotekarens rolle som underviser og vejleder, samt for at udbrede og forankre opfattelsen af, at understøttelse af læring er en kerneydelse for bibliotekerne.

FaBuLær arbejder også for at

  • fremme udforskningen og diskussionen af biblioteket som læringsrum, og af hvilke særlige kompetencer underviser- og vejlederfunktionen kræver
  • befordre tilegnelse af undervisnings- og vejledningskompetencer blandt faggruppens og Bibliotekarforbundets medlemmer
  • være et biblioteksorienteret forum for udveksling af nyheder, teorier, teknikker og værktøjer inden for interesseområderne undervisning, vejledning og læring.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i faggruppen FabuLær
FabuLærs Generalforsamling 2015 finder sted 9. april kl. 16-17 i mødelokale 1 på Roskilde Universitetsbibliotek Universitetsvej 1, 4000 Roskilde.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Forlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning

- Bestyrelsens beretning kan læses her

3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab for forudgående kalenderår

4. Forelæggelse og godkendelse af budget for kommende kalenderår med forslag til kontingent

- Årsregnskab 2013-14 og budget 2015-16 kan læses her.

5. Indkomne forslag til generalforsamlingsbeslutningen

- Ingen indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse

- Søren Davidsen - genopstiller ikke
- Henrik Steen Jensen - villig til genvalg
- Berit Raahede Hansen - villig til genvalg
- Jesper Dalmose - genopstiller ikke
- John R. Holm Rask - villig til genvalg

7. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant

8. Eventuelt

Umiddelbart efter generalforsamlingen, klokken 17, vil Peter Søndergaard, publikumschef ved Roskilde Universitetsbibliotek holde et oplæg, hvor han fortæller om Roskilde Universitetsbiblioteks arkitektur og historie.

Efter generalforsamlingen er der spisning i Roskilde, hvor der vil være mulighed for at netværke. Tid og sted følger.

13.01.2011

Vidensmedier på nettet

Christian Dalsgaard fra Institut for Informations- og Medievidenskab i Århus følger op på artiklerne af Louise Limberg og Trine Schreiber & Herdis Toft ved at indbyde os til en ny optik på biblioteksmaterialer og medier generelt.
25.01.2010

Læreprocesser i tværprofessionelt samarbejde mellem folke- og skolebibliotekarer

Trine Schreiber, lektor ved Danmarks Biblioteksskole, og Herdis Toft, lektor ved Syddansk Universitet giver et spændende bud på en nytænkning af den dialogbaserede formidling, og på hvordan antropologisk metode og praksisfællesskab med andre faggrupper kan virke som løftestang, når praktikere vil producere og tilegne sig ny viden.
25.01.2009

Bibliotek och lärande - en het kombination

Louise Limberg giver os sit bud på aktuelle resultater og udviklinger indenfor forskningsområdet bibliotek og læring. Louise Limberg er i øjeblikket professor ved Bibliotekshögskolan i Borås samt co-direktør for The Linnaeus Centre for Research on Learning, Interaction, and Mediated Communication in Contemporary Society (LinCS). Hun er bl.a. kendt for sine studier af samspillet mellem informationssøgning og læring i undervisningssammenhænge, arbejdet med fænomenografisk metode og for flere glimrende forskningsoversigter.