Bladet

 

3 /2019  -  28. marts 2019
Temaet i dette nummer er Open Access og adgang til forskningsartikler og -data. Du kan også læse om, hvorfor det er en god idé at sende en mail til din tidligere chef efter en fyring.

Download som PDF


2 /2019  -  21. februar 2019
I dette nummer af Perspektiv kan du læse om, hvordan man som Data Privacy Manager i TDC arbejder med at sikre kundernes data. Du kan også møde en professor, der understreger børnebibliotekarens rolle i forhold til børns læsning og du kan få sidste nyt om sammenlægningen af INF og MEF.

Download som PDF


1 /2019  -  25. januar 2019
Læs om, hvad det digitale gør ved os - menneskeligt og fagligt. I dette nummer kan du også få inputs til takt og tone for mailkulturen på arbejdet og du kan få indblik i, hvordan ledelseserfaring fra det private erhvervsliv kan bruges på et bibliotek.

Download som PDF


11 /2018  -  12. december 2018
Temaet i denne udgave er Bibliotekarer på grundskoler. Men du kan også møde Matt Finch, som ser biblioteker utraditionelt udefra. Og du kan blive præsenteret for BF's Kompetencemodel.

Download som PDF


10 /2018  -  30. november 2018
I dette nummer kan du læse om fremtidens informationsbehov. Du kan få indblik i, hvordan man sikrer informationsspor og ideer til, hvordan de unge kan hjælpes til at falde til på arbejdsmarkedet.

Download som PDF


9 /2018  -  26. oktober 2018
Fra Open Access til forskningsregistrering - læs om udviklingen på DTU med blandt andet data librarians og Citizen Science. I månedens Perspektiv kan du også få BF's holdning til biblioteker, der ansætter studerende i stedet for faguddannet personale.

Download som PDF


8 /2018  -  26. september 2018
Mød forfatter David R. Lankes og læs hans tanker om, hvorfor det er bibliotekaren, der skaber biblioteket - og ikke selve bygningen. Læs også om, hvordan god selvledelse hænger sammen med et godt arbejdsliv.

Download som PDF


7 /2018  -  31. august 2018
Læs om, hvordan Ahmed Akkari brugte litteraturen til at gå nye veje. Og hvordan arbejdsløse er gået fra at være rygraden i faglige kulturelle aktiviteter til at gå ned med stress på grund af tab af identitet.

Download som PDF


6 /2018  -  27. juni 2018

Big data er værdiløse, hvis de ikke kombineres med viden om menneskers adfærd. Interview med forretningsmand og forfatter Christian Madsbjerg.

Læs også om dataetik, besparelser på Det Kgl. Bibliotek, BF på Folkemødet, Aalborgskolens lukning, bogbusser med mere. 

Download som PDF


5 /2018  -  25. maj 2018
Teknologien blockchain har potentiale til at skabe et mere gennemsigtigt og decentralt internet. Men der er også udfordringer, når få store spillere sætter sig på markedet.

Download som PDF


4 /2018  -  20. april 2018
BF's miniuddannelse i Records Management kan bane vejen for BF'ere ind i virksomheder, der har brug for bedre håndtering af forretningskritiske dokumenter. Læs også Synspunkt skrevet af ph.d.-studerende, som råder bibliotekerne til at tage en grundlæggende debat om deres værdier.

Download som PDF


3 /2018  -  23. marts 2018

Sammenbrud, strejke og lockout. OK18-forhandlingerne har vist, at fagbevægelsen og arbejdsgiverne står historisk langt fra hinanden. Få et overblik over konflikten, der for BF's formand Tine Segel handler om, at de offentligt ansatte skal anerkendes for det store arbejde, de hver dag yder for samfundet. Perspektiv taler derudover med professor Peter Bro, der mener, at journalisterne skal gå et skridt dybere, når alle i dag kan bidrage til nyhedsstrømmen. 

Download som PDF