Rapport: Hvad venter vi på? - Kompetenceudvikling på bibliotekerne er mangfoldig

Hvad venter vi på?Danmarks Forskningsbiblioteksforening, Bibliotekarforbundet og HK Stat tillægger kompetenceudvikling stor betydning for fremtidens biblioteksansatte.

De tre organisationer har nedsat en arbejdsgruppe for at få fokus på området, og resultatet er rapporten "Hvad venter vi på? – Kompetenceudvikling på bibliotekerne er mangfoldig", udgivet i januar 2013.

Rapporten omhandler kompetenceudvikling i fag-, forsknings- og uddannelsesbibliotekerne (FFU bibliotekerne) samt hvilke behov der vil være i fremtiden.

Rapporten er ikke en analyse og større udredning af området, men et forsøg på at skabe indblik og større interesse hos medarbejdere og ledere for kompetenceudvikling.