Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø handler om trivsel, sundhed og sikkerhed på din arbejdsplads. Et godt arbejdsmiljø skabes i samarbejde mellem ansatte, arbejdsgivere, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter. Det er en opgave, som skal tages alvorligt, og som hele tiden skal have fokus.

Fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Det sunde arbejdsliv er et arbejdsliv i balance mellem fysisk og psykisk trivsel. Både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø er omfattet af Arbejdsmiljøloven, og der skal være fokus på begge dele på arbejdspladserne.

Der er i mange tilfælde helt konkrete regler for eller anbefalinger til, hvordan de fysiske rammer på din arbejdsplads skal være, når det gælder for eksempel støj, indeklima og indretning. Under Rådgivning A-Z kan du finde flere oplysninger om specifikke problemstillinger vedrørende fysisk arbejdsmiljø.

Det psykiske arbejdsmiljø spiller en stor rolle for bibliotekarer og andre vidensarbejdere. Det handler om, hvordan medarbejderen oplever deres arbejde i forhold til eksempelvis stress, konflikter, kommunikation, tillid og samarbejde. 

Det kræver en fælles indsats på arbejdspladsen at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø. Den enkelte medarbejder, gruppen af kolleger, ledelsen og organisationen har hver især roller og opgaver.

Få råd og vejledning
Du kan hente råd og vejledning om arbejdsmiljø hos Bibliotekarforbundets konsulenter, hvis du for eksempel oplever konflikter på arbejdspladsen, er ramt af stress eller har svært ved at finde balancen mellem arbejdsliv og familieliv. 


Få overblik over arbejdsmiljøredskaber

På Arbejdsmiljøweb.dk kan du gratis hente miniguiden Godt arbejdsmiljø fra A-Å, og få inspiration til arbejdet med arbejdsmiljø.


Få rådgivning

Kontakt Bibliotekarforbundet i dagtimerne mellem kl. 9.00 og 15.00, og få rådgivning af vores konsulenter om din situation.

Telefon: 38 88 22 33