Kontingent

Størrelsen på det kontingent, du skal betale for dit medlemsskab af Bibliotekarforbundet, afhænger af flere ting. Der er nemlig forskel på kontingentsatsen, alt efter om du er faguddannet eller ej, om du er fuldtidsansat, deltidsbeskæftiget eller ledig, om du er færdiguddannet eller studerende, eller om du har bopæl i Danmark eller i Grønland. Kontingentopkrævningen sker kvartalsvis (pr. 1. november, februar, maj og august). Evt. overskydende kontingent overføres via NemKonto.

Bibliotekarforbundet indberetter det faglige kontingent til SKAT, dette gælder også efterlønsmodtagere, tjenestemandspensionister og førtidspensionister, men ikke øvrige pensionister.

Kontingentsatserne er fastsat på Bibliotekarforbundets generalforsamling. 


Kontingentsatserne for 2017 og 2018
Kategori Beskæftigelsesvilkår Kr. pr. kvartal Kr. pr. måned
       
 Ordinær ansættelse Fuldtidsansat, ansat over 30 timer pr. uge  1.746 582
  Deltidsansat, ansat 8 - 30 timer pr. uge 1.398 466
       
Job med løntilskud Flexjob Konkret vurdering Konkret vurdering
  Job med løntilskud, individuel sats 1.050 350
  Job med løntilskud, lav sats 873 291
       
Grønland Ansat på Grønland 1.398 466
Ansat på Grønland, deltidsbibliotekar 582 194
       
Ledig Ledig på individuel sats 1.050 350
  Ledig på lav sats 873 291
  Ledig med tabt dagpengeret 3 1
  Ledighedsydelse / Arbejdsmarkedsydelse  Konkret vurdering  Konkret vurdering 
       
Orlov fra ansættelse

Barsels-/forældreorlov med dagpenge, lav sats 

Barselsorlov med dagpenge

873

1.050

 291

350

Dimittend 
(første seks måneder)
Første seks måneder som dimittend 
(indmeldelse senest tre måneder efter dimissision)
87 29
Passiv Studerende 87 29
  Passiv, aktiv uden for Bibliotekarforbundets område 582 194
  Pensionist / Efterlønsmodtager 174 58
  Førtidspensionist  Konkret vurdering   Konkret vurdering

Ændringer vedrørende løn- og ansættelsesforhold skal løbende oplyses til forbundet.

Oplysningerne kan indtelefoneres til Medlemsafdelingen eller inddateres under "Min side" her på bf.dk.

 

Bliv medlem af Bibliotekarforbundet

Bliv del af det faglige fællesskab i Bibliotekarforbundet, og få adgang til en lang række fordele og tilbud.

Meld dig ind nu.