Overenskomstforhandlinger 2018

Overenskomsterne for stat, kommuner og regioner skal fornyes pr. 1. april 2018.

Her på bf.dk/ok18 kan du løbende følge med i arbejdet med udtagelse af krav samt de kommende forhandlinger i forbindelse med fornyelsen af de offentlige overenskomster: OK18. 


TR OK-Landsmøde 2018 (resultat)
BF afholder TR-OK-landsmøde om overenskomstresultatet 2018 onsdag den 14. marts 2018 i Middelfart. Alle BF's tillidsrepræsentanter er inviteret. Tilmeld dig via kalenderen.


Mere om OK18