Presse

Er du journalist, og har du brug for faktuelle oplysninger om Bibliotekarforbundet og dets medlemmer, eller har du brug for aktuelle cases til at belyse en problematik eller kommentarer om bibliotekarers arbejdsopgaver og arbejdsmarked, kan du kontakte:

Kommunikationschef Anette Lerche

Telefon: 20 64 65 03

E-mail: al@bf.dk


Bibliotekarforbundet mener:
Bibliotek og borgerservice, frivillige på bibliotekerne, trivsel, digitalisering...

Klik her, og læs om Bibliotekarforbundets holdninger på udvalgte områder.