Bestilling af publikationer

Herfra kan downloade en række af de pjecer og bøger, som Bibliotekarforbundet har udgivet. Du kan også sende en mail til bf@bf.dk, hvis du ønsker en udgivelserne tilsendt. Husk at skrive hvilken publikation, du ønsker tilsendt, samt dit medlemsnummer og din adresse. 

 

Afskedigelse af offentligt ansatte
Pjecen giver overblik over de regler og procedurer, der gælder i en afskedigelsessituation.
Udgivet af Bibliotekarforbundet, 2004. - 24 sider.


Pris: Gratis


Bibliotekarforbundets Generalforsamling 2016, Del 1
Første del af publikation udgivet i tilknytning til Bibliotekarforbundets Generalforsamling 2016. Indeholder beretninger for 2015 og 2016 for både Bibliotekarforbundet og Aktionsfonden samt regnskaber.
Udgivet af Bibliotekarforbundet, 2016. - 64 sider


Pris: Gratis


Bibliotekarforbundets Generalforsamling 2016, Del 2
Anden del af publikation udgivet i tilknytning til Bibliotekarforbundets Generalforsamling 2016. Indeholder indkomne forslag, budgetforslag for 2017 og 2018 for både  Bibliotekarforbundet og Aktionsfonden samt forslag til Bibliotekarforbundets Princip- og arbejdsprogram 2017 og 2018: Politisk strategi..
Udgivet af Bibliotekarforbundet, 2016. - 32 sider


Pris: Gratis


Bibliotekarforbundets Princip- og arbejdsprogram 2015 og 2016
Princip- og arbejdsprogrammet er resultatet af hovedbestyrelsens analyser og overvejelser omkring Bibliotekarforbundets politiske arbejde for 2015 og 2016. Hæftet indeholder afsnit om Bibliotekarforbundets vision, politiske fokusområder, Bibliotekarforbundets arbejdsprogram for 2015 og 2016 samt plantal. Vedtaget på Bibliotekarforbundets Generalforsamling 2014.
Udgivet af Bibliotekarforbundet, 2014. - 25 sider

Find Princip- og arbejdsprogrammet her på bf.dk


Pris: Gratis


Byen som scene - kultur- og byplanlægning i oplevelsessamfundet
I essayform tager udgangspunkt i et samfund, der har fokus på oplevelser i såvel bylivet som kunst- og kulturinstitutioner, og diskuterer de udfordringer, denne udvikling sætter for den lokale kulturpolitik og byudvikling. Oplevelsessamfundet har mange dimensioner, og læseren bliver igennem bogen præsenteret for de strategiske overvejelser, der ligger bag de kulturpolitiske initiativer, krydret med aktuelle danske og internationale eksempler.
Af Dorte Skot-Hansen. - Udgivet af Bibliotekarforbundet, 2014. - 2. udgave. 104 sider. - ISBN 978-87-997556-4-6

Læs mere om "Byen som scene"


Pris: 125 kr. (inkl. moms)


Fra Google til grundighed
Digital dannelse er en af uddannelsessystemets vigtigste opgaver i det 21. århundrede. Eleverne mangler viden om, hvordan de navigerer i det digitaliserede samfund, og de skal blive dygtigere til at finde, vurdere og anvende information. Bibliotekarer skal hjælpe med at integrere de digitale kompetencer som et middel, der understøtter elevernes og undervisernes faglighed. Bibliotekarforbundet ønsker med denne publikation at inspirere til mere tværfagligt samarbejde mellem bibliotekarer og undervisere på ungdomsuddannelserne.

Udgivet af Bibliotekarforbundet, 2016. - 12 sider

Se mere på bf.dk/PolitikogPresse/Uddannelsesbibliotekarer


Pris: Gratis


Giv arbejdstiden et serviceeftersyn! – et værktøj til TR og leder i MED/SU
Send arbejdspladsen til et serviceeftersyn og få kastet lys på, om arbejdstiden og arbejdstilrettelæggelsen er optimal. En opfordring til det lokale MED/SU til at give arbejdstiden et serviceeftersyn - fordi arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse er vigtig for medarbejdernes trivsel og  arbejdstilfredshed. Folderen bygger på Bibliotekarforbundets og KL’s rapport ”Personalepolitisk undersøgelse af folkebibliotekarers arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse” fra 2010.
Udgivet af KL og Bibliotekarforbundet, 2010. - 6 sider

Rapporten "Personalepolitisk undersøgelse af folkebibliotekarers arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse" kan du downloade her (PDF-fil)


Pris: Gratis


Hvad venter vi på? - Kompetenceudvikling på bibliotekerne er mangfoldig
Rapport, udgivet af Danmarks Forskningsbiblioteksforening, Bibliotekarforbundet og HK Stat, som  omhandler kompetenceudvikling i fag-, forsknings- og uddannelsesbibliotekerne (FFU bibliotekerne) samt hvilke behov der vil være i fremtiden. Rapporten er et forsøg på at skabe indblik og større interesse hos medarbejdere og ledere for kompetenceudvikling. Læs mere på www.bf.dk/hvadventervipaa
Udgivet af Danmarks Forskningsbiblioteksforening, Bibliotekarforbundet, HK Stat, 2013. - 48 sider


Pris: Gratis


Lønmagasin 2014 for ansatte i stat, kommuner og regioner

Lønmagasinet skitserer nogle af de væsentligste løn- og ansættelsesvilkår, der gælder for Bibliotekarforbundets offentligt ansatte medlemmer i 2014. Læs bl.a. om de offentlige overenskomster, om lønsystemer, arbejdstid, barselsvilkår, ferierettigheder, personalegoder og pensionsaftaler.
Udgivet af Bibliotekarforbundet, januar 2014. - 28 sider.

Find Lønmagasinet her på bf.dkPris: Gratis


Lønstatistik 2016 for ansatte i stat, kommuner og regioner
Lønstatistikken præsenterer hovedresultaterne fra Bibliotekarforbundets lønundersøgelse i 2016 blandt de offentligt ansatte medlemmer. Statistikken viser lønniveau og spredning på bibliotekariske stillinger på det offentlige arbejdsmarked, på baggrund af indsamlet statistik for september 2016.

Udgivet som online magasin af Bibliotekarforbundet, januar 2017. - 44 sider.

Find Lønstatistikken her på bf.dk


Pris: Gratis


Lønmagasin 2017 for privatansatte

Som privatansat vil du oftest selv skulle forhandle dine løn- og ansættelsesvilkår. Bibliotekarforbundets lønmagasin er tænkt som en hjælp ved din lønforhandling. Du kan i magasinet finde oplysninger om de vilkår, der gælder i kraft af lovgivning, og du kan finde råd og vejledning om, hvad du bør forsøge at aftale dig frem til. Magasinet indeholder også hovedresultater fra Bibliotekarforbundets lønundersøgelse i 2016 blandt alle privatansatte medlemmer.

Udgivet af Bibliotekarforbundet, 2017. - 32 sider.Pris: Gratis


Samarbejde mellem folkebibliotek og folkeskole - indsigt, erfaringer, muligheder og perspektiver
Løsningen af den store samfundsmæssige opgave, der ligger i at lære børn, hvordan de bedst agerer i en digital virkelighed og udvikler informationskompetencer, ligger i helt naturligt i et tæt samarbejde mellem folkeskolen og folkebibliotekerne.

I denne publikation sættes der fokus på, hvordan samarbejdet kan gribes an, hvilke erfaringer der er at trække på, og hvad bibliotekscheferne og en bredere gruppe af interessenter mener om muligheder og perspektiver ved et tæt samarbejde.

Udgivet af Bibliotekarforbundet 2014. - 32 sider

Pris: Gratis


Seniorvalg - muligheder og betingelser
Temahæfte om seniorvalg for dig, der gerne vil vide noget om de muligheder og betingelser, der knytter sig til forskellige seniorvalg i forhold til tilknytningen til arbejdsmarkedet.
Udgivet af Bibliotekarforbundet, 2009. - 24 sider. Kun download.


Pris: Gratis


Stigende behov for informationsspecialister – karrieremuligheder i en digital tidsalder
Denne publikation sætter fokus på informationsspecialisters karrieremuligheder i en digital tidsalder og beskriver, hvordan de bibliotekariske kompetencer kan sættes i spil og være drivende for forretningsudvikling på det brede arbejdsmarked i både offentlige og private virksomheder.

Udgivet af Bibliotekarforbundet, 2014. - 8 sider


Pris: Gratis


Trivsel på jobbet
I det daglige har vi alle et medansvar for trivslen og det gode arbejdsmiljø. Når vi møder på vores arbejde, forventer vi, at trivslen er i top, så rammerne for at udføre vores arbejdsopgaver er i orden. Men at skabe et godt arbejdsmiljø er en løbende og krævende opgave. Indeholder 4 cases, som omhandler organisationsforandring, stress, konflikt og mobning.
Temahæfte, udgivet af Bibliotekarforbundet i 2010, sammen med BF's lønmagasiner. - 28 sider.


Pris: Gratis


Velkommen til Bibliotekarforbundet
Velkommen til et fagligt fællesskab, hvor du kan søge inspiration, rådgivning og viden, når du skal træffe vigtige beslutninger i dit arbejdsliv. Denne folder giver dig et overblik over dine medlemsfordele som medlem af Bibliotekarforbundet.

Udgivet af Bibliotekarforbundet, 2016. - 12 sider


Pris: Gratis


White Paper: Records management. En karrierevej for informationsspecialister
Det private arbejdsmarked er i vækst for personer med bibliotekarisk baggrund. Et af de oplagte arbejdsområder er records management. White Paper, som introducerer records management som et arbejdsområde, hvor de bibliotekariske kompetencer virkelig kommer i spil.

Udgivet af Bibliotekarforbundets Privatgruppe, 2016. - 12 sider


Pris: Gratis


White Paper: Webkonsulent. En karrierevej for informationsspecialister
Et af de oplagte arbejdsområder for informationsspecialister inden for det det private arbejdsmarked er management af organisationers intranet og eksterne websites. White Paper, som har til formål at introducere web management som et arbejdsområde, hvor de informationsvidenskabelige og bibliotekariske kompetencer er i spil.

Udgivet af Bibliotekarforbundets Privatgruppe, 2017. - 12 sider


Pris: Gratis