Tillidsrepræsentanter

På offentlige arbejdspladser, Danmarks Radio og DBC har Bibliotekarforbundet tillidsrepræsentanter (TR). En tillidsrepræsentant er valgt blandt medlemmer af Bibliotekarforbundet på den enkelte arbejdspladse og udgør et væsentligt element i Bibliotekarforbundets virke. TR's opgave er at være talsmand for sine kolleger og være en konstruktiv samarbejds- og dialogpartner til ledelsen. Det er TR der forhandler løn, så forinden du siger ja til et job i det offentlige, er det en god ide at tage kontakt til den lokale TR, så du kan få den rette løn.