Bibliotekskonferencen på SPOT 2018: Fælles om musikken

 • Fredag den 11. maj 2018 kl. 10.00 - 16.00
  på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, Aarhus C

Bibliotekskonferencen på SPOT 2018 - Fælles om musikken


KONFERENCE FOR DIG, DER ARBEJDER MED MUSIK OG FORMIDLING
TIL BØRN OG UNGE

Biblioteket er fyldt med fællesskaber. Biblioteket er det unikke mødested, hvor vi kan samles i krydsfeltet mellem individ og fællesskab. Allerede fra børnene er helt små, spiller musikken en stor rolle og påvirker umærkeligt både den motoriske og sanselige nysgerrighed og bevægelighed. Musikken kan binde det hele sammen og på en fornøjelig, underholdende og lærerig måde skabe et bånd mellem viden, bevægelse og mennesker.

Musikken er under stærk udvikling i disse år. Også på en række af landets biblioteker arbejdes der med nye og spændende tiltag for at fremme musikken. Blandt fremtidens biblioteksbrugere – børn og unge – er der stort potentiale i at udvikle fællesskaber med musikken som omdrejningspunkt.

Ved at igangsætte projekter og udvikle tilbud, som kan tiltrække denne målgruppe til bibliotekerne og samtidig skabe stor værdi for børn og unges hverdag. Biblioteket spiller her en vigtig rolle som facilitator af fællesskaber. Hvorfor ikke tænke biblioteket ind som partner gennem forskellige samarbejder i lokalområdet?

På årets Bibliotekskonference på SPOT Festivalen sætter vi fokus på, hvordan musikken kan skabe meningsfulde fællesskaber, og vi ser på, hvordan vi kan formidle musikken til gruppen børn og unge, så vi bedst muligt kan udnytte det store potientiale, som musikken har.

Efter konferencen kan du kaste dig over SPOT Festivalens overflødighedshorn af koncerter.


Program for konferencen:

10.00 – 10.30 Ankomst og indskrivning
Vi serverer kaffe/te og lidt morgenbrød. Udlevering af SPOT-armbånd, som giver dig adgang til SPOT Festivalen.
10.30 – 10.35 Velkomst og åbning af konferencen
10.35 – 11.20 Musik, kultur, dannelse og læring
Ved Elsebeth Kirk, tid. lektor i musik og pædagogik ved pædagoguddannelsen i VIA
11.20 – 11.30 Kort pause
11.30 – 12.15 Musikkens børn
Ved Mette Storgård Jensen, B&U-medarbejder, Aarhus Symfoniorkester
12.15 – 13.00 Frokost
13.00 – 13.50 Spil musik på din iPad - ”Strøm til Børn”-workshop
Ved Jeanette Frederiksen, musiker og underviser på Strøm Til Børn-forløb
13.50 – 14.00 Kort pause
14.00 – 14.50 Tema: Musikformidling for børn

 • WOW – lyder en kontrabas sådan i virkeligheden?
  Ved Peter Elmelund, biblioteksmusikant, Randers Bibliotek
 • Klassisk musik er også for børn
  Ved Karen Vestergård, bestyrelsesmedlem i DMBF og bibliotekar, Køge Bibliotekerne
14.50 – 15.10 Kaffepause
15.10 – 15.50 Videndeling: Fælles om musikken
Facilitereret af Niels Bergmann, udviklingskonsulent, Bibliotekarforbundet
15.50 – 16.00 Perspektivering og opsamling
Ved arrangørgruppen

Vi serverer en øl eller en vand, mens du gør dig klar til at indtage årets SPOT Festival. Se program og lineup på spotfestival.dk.

Ret til ændringer forbeholdes.

Læs mere om de enkelte oplæg i programmet (PDF-fil)


Deltagerpris og billetkøb:

Billetterne til konferencen købes hos SPOT Festival, hvor du kan vælge mellem disse to billettyper:

FREDAGS-BILLET:
Konference og musik på SPOT Festival fredag den 11.5.2018: 495 kr (+ gebyr)

PARTOUT-BILLET:
Konference og musik på SPOT Festival fredag 11.5. + lørdag 12.5.2018: 725 kr (+ gebyr)

Køb din billet på billet.spotfestival.dk/spot2018bib

 • Klik på "Find billetter" til højre
 • Herefter kommer de to billettyper frem
 • Foretag derefter dit billetkøb (der tillægges et gebyr på 6 kr pr. billet).

Husk at medbringe din billet, som skal fremvises ved indskrivningen på konferencen!


STUD-BILLET:
Konference og musik på SPOT Festival fredag den 11.5.2018: 295 kr
(Rabatpris kun for studentermedlemmer af BF)

 • Køb din "STUD-BILLET" direkte hos Bibliotekarforbundet/BF:
  For at deltage til særprisen for studentermedlemmer af BF skal du tilmelde dig direkte til BF på email: nb@bf.dk. Skriv dit navn, adresse og din emailadresse - og selvfølgelig at du gerne vil deltage i Bibliotekskonferencen på SPOT 2018.

Priserne inkluderer deltagelse i konferencen, morgenbrød, frokost, kaffe/te samt adgang til koncerter på SPOT Festival fredag og evt. lørdag, alt efter billettype.

Tilmeldingsfrist: Tilmeld dig hurtigst muligt - senest den 1. maj 2018 kl. 12.00.

Der er et meget begrænset antal deltagerpladser på årets konference.


Konferencen er arrangeret af SPOT Festivalen i Aarhus, Bibzoom, DMBF - Dansk Musikbiblioteksforening, MUFA - Musikfaggruppen og Bibliotekarforbundet.

Arrangører af Bibliotekskonferencen på SPOT 2018 - Fælles om musikken