Gå til sidens indhold
09. maj 2019

Klar til Folketingsvalg

Folketingsvalget nærmer sig, og BF har særligt fokus på en række områder, som vi mener, en kommende regering bør prioritere.

Så kom den længe ventede valgdato, og den 5. juni skal der være Folketingsvalg. I BF håber vi, at den kommende valgkamp bliver baseret på fakta og lødig information og ikke mindst, at den demokratiske samtale bliver ført over hele landet.

I BF er vi særligt opmærksomme på, at en kommende regering vil prioritere følgende mærkesager:

Kultur
Forskning og uddannelse
Digital etik og privacy
Arbejdsmiljø
Klima

Det er aktuelt at tale om disse emner nu, hvor der er valgkamp. Men dagsordenerne er lige så vigtige i perioderne mellem valg, og hos BF markerer vi os kontinuerligt i debatten på disse områder. Vi håber også, at I som medlemmer vil engagere jer i det kommende valg ved at følge med, stille spørgsmål og ikke mindst være opmærksomme på fakta.

Se, hvad BF mener om emnerne herunder:

Kultur

Debatten om vores kulturinstitutioner og bibliotekerne er vigtig. For vi skal fortsat prioritere kulturen højt i Danmark. Et faktum om bibliotekerne er, at de – ligesom mange andre kulturinstitutioner - har været og er meget hårdt ramt af besparelser. Det er en helt forkert politisk prioritering og dybt problematisk, for bibliotekerne er folkelige institutioner, der skal give alle borgere lige adgang til kultur og litteratur og sikre oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet.

Læs mere om BF’s holdninger på kulturområdet her:
https://bf.dk/fag-og-politik/nyheder/2019/debatindlaeg-at-kalde-bibliotekerne-for-snaevre

Forskning og uddannelse

Skal vi styrke vidensniveauaet i Danmark, skal vi også sikre, at vi har nogle stærke fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker. Derfor mener BF også, at fremtidens organisering fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker i højere grad skal på dagsordenen blandt andet med et stærkt fokus på vigtigheden af adgang til bibliotekarer på uddannelserne. Generelt ser vi, at der skæres på uddannelserne, og det er et skridt i den helt forkerte retning.

Læs mere om BF’s holdninger til fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker her:
https://bf.dk/fag-og-politik/nyheder/2019/bf-droefter-fremtidens-forskningsbiblioteker-i-kulturministeriet

Digital etik og privacy

Viden er magt! Og derfor mener BF, at viden skal forvaltes med stor ansvarlighed. Som samfund skal vi forholde os aktivt til dataetiske perspektiver og dilemmaer, hvad enten det er i privat eller offentligt regi. Dataetik og retten til privatliv er nedskrevet i menneskerettighederne, og med den europæiske persondataforordning har vi for alvor fået øjnene op for brugen af vores data. Med et dataetisk råd viser politikerne gode takter, men det er fortsat centralt at holde skarpt øje med udviklingen.

Læs mere om BF’s holdninger til Dataetik og privacy her:
https://bf.dk/perspektiv/fagmagasinet/2018/perspektiv-11/lederderforerdataetikensagforbf

Arbejdsmiljø

Et godt arbejdsmiljø er afgørende for den enkelte medarbejders trivsel og for, at man som medarbejder kan løfte sine opgaver på arbejdspladsen bedst muligt. Derfor skal standarden for det fysiske og psykiske arbejdsmiljø være høj i Danmark. Arbejdet med arbejdsmiljøet skal afspejle, at det er et vigtigt fælles anliggende for hele samfundet og arbejdspladsen og ikke kun for den enkelte. Derfor skal der holdes politisk fokus på området.

Læs mere om BF’s holdninger til arbejdsmiljø her:
https://bf.dk/fag-og-politik/det-mener-bf/arbejdsmiljoe

Klima

Klimaindsatsen skal fylde mere på de danske arbejdspladser. Det mener vi hos BF, og derfor er vi gået med i en ny, bred alliance med nogle af Danmarks største fagforbund, forskernetværk og grønne organisationer. Sammen med dem efterlyser vi markant, politisk handling nu.

Læs mere om BF’s holdninger til klimaområdet her:
https://bf.dk/fag-og-politik/nyheder/2019/bf-med-i-ny-groen-klimaalliance