Gå til sidens indhold
29. maj 2019

Kultur går hånd i hånd med demokrati

Kultur er en af BF's mærkesager under Folketingsvalget 2019. Og det er på høje tid, at der kommer et øget politisk fokus på området, når en ny regering tager fat, mener hovedbestyrelsesmedlem i BF Nikoline Dohm Lauridsen.

Folketingsvalget nærmer sig, og for HB-medlem i BF, Nikoline Dohm Lauridsen, er kultur et af de områder, som en kommende regering bør tildele ekstra opmærksomhed:

- Kulturområdet fylder desværre ikke meget i valgdebatterne på trods af de store besparelser, der har ramt området gennem mange år. Kultur går hånd i hånd med demokrati, og det er en af grundpillerne til det samfund, vi har i dag. Derfor ærgrer det mig, at der ikke passes bedre på det, så vi som borgere - også i de kommende år vil blive ved med at lære, blive udfordrede - og måske ligefrem provokerede - af forskellige vinkler og mennesker, vi møder i det kulturelle rum. 

- Bibliotekerne og de øvrige kulturinstitutioner i Danmark sætter hver dag demokratiet i spil, fordi de støtter alle typer af borgere ved at give lige adgang til kultur og litteratur samt sikre oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. Det er hverken elitært eller snævert. Det er rummeligt og udsynsgivende.

I BF sættes kulturen blandt andet på dagsordenen i arbejdet for og med alle de danske biblioteker, siger Nikoline Dohm Lauridsen

- men vi har behov for at en kommende regering tager ansvar og prioriterer området, så det kulturbårne rum, hvor mennesker i dag mødes på tværs, bevares og udvikles. Det mener jeg, at vores kommende folkevalgte skylder det store arbejde, der hver dag bliver udført i demokratiets tjeneste.

Læs om BF’s andre mærkesager i forbindelse med Folketingsvalget