Gå til sidens indhold
09. juli 2019

Statsansat? Søg om støtte til kompetenceudvikling

Som statsansat kan du søge om at få betalt deltagelse på for eksempel kurser og efteruddannelse via Den Statslige Kompetencefond. Der åbnes for ansøgninger den 4. september.

Er du statsansat er det en god ide at begynde at overveje, om der for eksempel er et kursus, du gerne vil på, for den 4. september åbner Den Statslige Kompetencefond for ansøgninger til de 172 millioner kroner, der over de næste to år skal omsættes til kurser, efteruddannelse med videre for statens ansatte.

Den Statslige Kompetencefond er en del af overenskomstaftalen fra 2018. Alle, der er ansat på en statslig arbejdsplads, kan søge om penge fra Den Statslige Kompetencefond - både ledere og medarbejdere.

Den Statslige Kompetencefond giver støtte til individuel kompetenceudvikling. Støtten skal være et supplement til øvrig kompetenceudvikling på arbejdspladsen.

Det kan du søge støtte til:

  • Uddannelses- og kursusgebyr: Udgifter til deltagelse i kompetencegivende aktiviteter. Beløbet er ekskl. moms.
  • Materialer: Undervisningsmateriale såsom faglitteratur med videre.
  • Transport: Udgifter til transport i forbindelse med deltagelse i for eksempel et kursus støttes efter statens regler for kilometergodtgørelse.
  • Ophold: Hvis din deltagelse i den ansøgte kompetencegivende aktivitet kræver overnatning, kan der også ansøges om støtte til opholdet.

Der kan ikke søges om midler til vikarudgifter.

Der kan som udgangspunkt søges op til 25.000 kroner per år per ansøger. Denne øvre grænse omfatter dog ikke ansatte på akademikerområdet. Det er et krav, at din arbejdsplads også er med til at betale for den kompetenceudvikling, der søges om støtte til. Det kan for eksempel være i form af udgifter til dækning af arbejdstid og/eller den aktivitet, der søges om støtte til.

Ansøgninger til Den Statslige Kompetencefond skal både godkendes af dig og din leder og kommer til at foregå via et digitalt ansøgningsskema på Kompetencesekretariatets hjemmeside

Der arbejdes desuden på at få udviklet en it-løsning.