Gå til sidens indhold
12. august 2019 Af Bibliotekarforbundet

Strategi for fremtidens fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker

I strategipapiret er der blandt andet fokus på bibliotekarens rolle i forhold til at understøtte forskning og uddannelse.

Konteksten for fag-, forsknings- og uddannelsesbibliotekernes arbejde ændrer sig hele tiden, og det betyder ændrede forventninger til bibliotekernes services og kompetencer.  DFFU har igangsat en strategiproces, der skal skabe en forståelse for de fremtidige udfordringer og behov for bibliotekerne, så bibliotekerne også i fremtiden kan understøtte fag-, forsknings- og uddannelsesinstitutionerne med relevante services og samtidig spille en aktiv rolle i samfundet.

I den forbindelse har Tænketanken Fremtidens Biblioteker for DFFU gennemført en proces med bred inddragelse af bibliotekssektoren, der er mundet ud i en analyse med indsigter og anbefalinger til DFFU’s fremadrettede strategiarbejde og kompetenceudviklingsaktiviteter.

 

Strategipapirets anbefalinger

På baggrund af analysens fund opstiller strategipapiret følgende anbefalinger:

  • FFU-bibliotekerne skal styrke deres synlighed og arbejde kontinuerligt med at skabe relationer og netværk i og uden for sektoren.
  • FFU-biblioteksledelserne skal arbejde for at være en synlig medspiller til moderinstitutionens ledelse og at være med, når der træffes beslutninger, så moderinstitutionerne er bevidste om bibliotekets kompetencer og prioriterer at inddrage biblioteket i f.eks. forskningsprojekter og undervisning af de studeren­de.
  • FFU-bibliotekerne skal indlede forpligtigende samarbejder med folkebiblioteket og bruge samarbejdet til at skubbe viden bredt ud i samfundet og skabe synlighed omkring de muligheder, FFU-bibliote­ket rummer for den almindelige borger.
  • FFU-bibliotekerne skal skærpe sin rolle- og relationsforståelse, så medarbejdere og ledere får en ny forståelse af egen rolle som en markant og naturlig del af moderinstitutionens økosystem.

BF’s næstformand Jette Fugl fremhæver strategipapirets fokus på bibliotekarens rolle i forhold til at understøtte forskning og uddannelse: ”Hvordan midler til fortsat tværgående kompetenceudvikling og et samarbejdende biblioteksvæsen bedst kan sikres og styrkes fremadrettet, er fortsat det store ubesvarede spørgsmål. Men én ting står klart, også i denne rapport, og det er, at FUU-medarbejdernes faglige bidrag til understøttelse af forskning og uddannelse også fremadrettes skal styrkes og udvikles”.

 

Om processen

I processen med udarbejdelsen af strategipapiret er der afholdt interviews og workshops med bl.a. medarbejdere og ledere fra fag-, forsknings- og uddannelsesbibliotekerne, DFFU’s fora, ledere ved folkebiblioteker og andre interessenter.

BF’s næstformand Jette Fugl har taget del i projektets styregruppe, og BF har lagt hus til afholdelsen af en workshop for ansatte på fag-, forsknings- og uddannelsesbibliotekerne med fokus på de forandringer, medarbejderne oplever.

DFFU’s bestyrelse arbejder på en ny strategi for foreningen, der skal behandles på deres årsmøde i september 2019.

Læs papiret Fremtidens fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker – services og kompetencer.

Læs også Oxford Research-rapporten ”Analyse af det fremtidige behov for forskningsbiblioteksbetjening.