Gå til sidens indhold

Medlem af privatgruppen

Er du som BF-medlem ansat i den private sektor, er du automatisk medlem af Privatgruppen.

Privatgruppen er det forum,  hvor du kan pleje dit personlige netværk og møde kolleger, der arbejder inden for samme ansættelsesområde.

Privatgruppen arrangerer også gå-hjem-møder og andre arrangementer om emner af relevans for de privatansatte.

Er du som BF-medlem ansat i den private sektor, er du automatisk medlem af Privatgruppen.

Privatgruppen ledes af en bestyrelse, der fungerer som bindeleddet mellem de privatansatte medlemmer og BF's sekretariat og Hovedbestyrelse. Bestyrelsen følger med i behandlingen af sager af interesse for privatområdet og sørger for, at de privatansattes synspunkter bliver hørt.

Du kan også finde Privatgruppen på LinkedIn:  Privatgruppen - Bibliotekarforbundet