Gå til sidens indhold

Studentermedlem i BF's hovedbestyrelse

Som studentermedlem i BF's hovedbestyrelse får man en unik indsigt i forbundets politiske drøftelser og beslutninger. Man fungerer som de studerendes stemme og som videndeler mellem de studerende og de øvrige medlemmer.

Studerende har en fuldgyldig plads i BF's hovedbestyrelse og stemmeret på generalforsamlingen og ved urafstemninger. 

Hovedbestyrelsens studentermedlem i perioden 2019-2021 er Rikke Blaabjerg, der er bachelorstuderende på 5. semester på Institut for Informationsvidenskab ved Københavns Universitet.

Hun blev valgt ved "fredsvalg", idet der ikke var modkandidater.

Rikke Blaabjergs valgudtalelse:

»Jeg stiller op for at repræsentere Bibliotekarforbundets studentermedlemmer i bestyrelsen og for at få deres stemme gjort gældende i foreningen.

Studerende har nu fået stemmeret i BF, og vi har dermed fået mulighed for at have indflydelse på, hvordan BF fremover skal arbejde. Det er en ændring, som jeg bestemt tror vil komme til at forandre BF i en positiv retning.

Et tættere samspil mellem de studerende og BF er nemlig gavnligt for begge parter. De studerende har mulighed for at deltage i faglige kurser, hvor de får værktøjer, der kan hjælpe dem på vej, når de går fra studie til job. De kan få et indblik i, hvordan arbejdsmarkedet fungerer samt deltage i sociale arrangementer, der kan styrke deres netværk.

BF vil have gavn af en større inklusion af studerende, der kommer med nye idéer og nye initiativer, der afspejler faget og de måder, som der undervises i det i dag. 

For faget har ændret sig gennem flere år - og dermed skal BF også ændre sig. Jeg er selv studerende på Københavns Universitet, hvor der bliver gjort en dyd ud af at vise, at faget kan mange ting og giver mange muligheder. Den udvikling skal BF også være en del af, og det er noget, som de studerende kan spille en stor rolle i.

Jeg vil arbejde for, at de studerende bliver hørt, og at der vil blive udviklet et godt samarbejde mellem studentermedlemmerne og BF«