Gå til sidens indhold

Faggrupper

Med BF's faggrupper kan du dyrke dine faglige interesser og netværke på tværs. Faggrupperne arrangerer temadage, konferencer, kurser og fungerer som BF's faglige sparringspartnere.

Som medlem af BF's netværksgrupper får du god mulighed for at netværke og udvikle faget og din egen faglige profil. Du får ny viden og inspiration til dit job og en række oplevelser med andre med samme interesse, ligesom det kan give anledning til at udvikle din karriere. 

Netværksgrupperne er åbne for alle medlemmer af BF. Det gælder også studentermedlemmer, som gratis kan blive medlem.

Læs mere om faggrupperne her:

For dig, der arbejder tværkulturelt

Faggruppen BITA arbejder for udvikling af biblioteksbetjening af etniske og sproglige minoriteter i det samlede biblioteksvæsen. Du kan følge BITA på facebook.

For dig, der arbejder som børnebibliotekar

Faggruppen BØFA arbejder for at fremme børnebiblioteksarbejdets og børnekulturens placering i det samlede biblioteksvæsen og for at udbygge den faglige kontakt mellem børnebibliotekarer og kontakt til andre, der beskæftiger sig med børn og børnekultur. Du kan følge BØFA på Facebook.

For dig, der arbejder med Data Science 

Faggruppen arbejder for at at udvikle og understøtte bibliotekarers kompetencer inden for området Data Librarianship. Faggruppen vil skabe og vedligeholde et netværk blandt bibliotekarer og andre med interesse for Data Librarianship og Open Science, primært via afholdelse af workshops, undervisning samt understøttelse af Learning Communities, såsom læsegrupper og videndeling om specifikke værktøjer og metoder.

For dig, der arbejder med Sundhed, Medicin og Samfund

Faggruppen for alle bibliotekarer inden for biomedicinske og sundhedsrelaterede områder.

For dig, der arbejder med Filial- og bogbusbibliotekarer

FILIBUSSEN er BF's faggruppe for filialer, mindre biblioteker og bogbusser. Find nyt fra Filibussen på bloggen www.filibussen.blogspot.com.

For dig, der arbejder med IT og dataetik

Faggruppen arbejder for at styrke gensidig erfaringsudveksling gennem inspiration, støtte og udvikling. IT-faggruppen profilerer den biblioteksfaglige IT-medarbejder og bidrager til at styrke medlemmernes muligheder for uddannelse og kompetenceudvikling.

For dig, der arbejder med med kunst

Kunstfagggruppen er for alle bibliotekarer, der arbejder med eller interesserer sig for kunstformidling. I Kunstfaggruppen kan du møde kolleger, der arbejder med og interesserer sig for at skabe plads til samtidskunsten i bibliotekerne.

For dig, der arbejder med Metadata

Faggruppen META beskæftiger sig med alle spørgsmål vedrørende metadata, der anvendes i professionelle redskaber til formidling af information og kultur, primært databaser og websider. 

For dig som arbejder med musik

Faggruppen MUFA er for musikbibliotekarer og dig, som har musikken som en del af dit arbejdsområde. MUFA ønsker at få alle bibliotekshjerter til at banke for musikken.

For dig, der arbejder med referencer

Referencefaggruppen arbejder for at skabe kvalitet og udvikling i referencearbejdet til gavn for både publikum og bibliotekarer. Et forum for debat om referencearbejdet, som kan medvirke til at påvirke de centrale biblioteksinstanser til at yde bibliotekerne den bedst mulige service. 

For dig, der er senior

Seniorgruppen er for alle pensionistmedlemmer i BF.