Gå til sidens indhold

Fællesmøder mellem BF, fag- og ansættelsesgrupperne

Cirka 2 gange årligt afholdes et fællesmøde, hvor repræsentanter fra BF's netværksgrupper (faggrupper og ansættelsesgrupper) mødes med en repræsentant for hovedbestyrelsen samt den sekretariatsansvarlige for faggrupperne.

Møderne fungerer som dialogmøder mellem BF og de forskellige grupper - og mellem grupperne indbyrdes.

BF sammensætter en dagsorden, men alle netværksgrupper har selvfølgelig mulighed for at komme med forslag til dagsordenen og må meget gerne bidrage med små indlæg, hvor der lægges op til debat/sparring. Dagsorden og protokol fra mødet udsendes til de enkelte netværksgruppers kontaktpersoner.

Efter valg af nye bestyrelser til faggrupperne (i ulige år) afholdes et af fællesmøderne som en Introduktionsdag for nye bestyrelsesmedlemmer.