Gå til sidens indhold

Kontingentopkrævning

De fleste faggrupper har tilmeldt sig en ordningen, så det er BF, der opkræver kontingent fra faggruppens medlemmer. Kontingentet opkræves kvartalsvis sammen med BF's kontingent.

Det er gratis for Bibliotekarforbundets studentermedlemmer at være medlem af en faggruppe.

Alle faggrupper får i forvejen ekstra støtte fra Bibliotekarforbundet på kr. 15 pr. faggruppemedlem - og dette gælder også for studentermedlemmer.

Faggruppekontingentet skal kunne deles op i 12 lige store beløb, således at medlemmet opkræves for tre måneder hvert kvartal. Det indebærer, at nye medlemmer af faggruppen bliver opkrævet kontingent fra den måned, de har meldt sig ind i faggruppen.

Det opkrævede faggruppekontingent bliver overført kvartalsvis fra BF's bogholderi til den enkelte faggruppes konto.

For langt de fleste faggrupper er det BF, som står for opkrævningen af faggruppekontingent fra faggruppens medlemmer og for registrering af faggruppens medlemmer i forbundets medlemssystem.

På baggrund af disse oplysninger varetager BF også indberetningen af skatteoplysningerne for de faggrupper, der har tilsluttet sig ordningen.