Gå til sidens indhold

Tilskud: Grundtilskud til faggrupperne

BF udbetaler årligt grundtilskud til hver enkelt faggruppe. Tilskuddet udbetales i april måned.

Tilskuddet består af et beløb pr. faggruppemedlem på kr. 15 (gælder også studentermedlemmer af BF).

Udbetalingen finder sted på baggrund af en medlemsliste, som revideres af faggrupperne i løbet af 1. kvartal hvert år. For at kunne få udbetalt tilskuddet fra BF, skal faggruppen have indsendt det foreløbige regnskab til BF inden den 1. april. Husk at årsregnskabet skal indeholde særskilte poster for tilskuddet fra BF.