Gå til sidens indhold

Tilskudsmodel for Faggrupper

Tilskudsmodel til Bibliotekarforbundets faggrupper gældende fra 1. januar 2015


Ansøgningsskema

Du kan skrive direkte i filen og derefter indsender via mail til BF.


1. Faggruppernes egen økonomi
Faggrupperne er fortsat selvstændige juridiske enheder, der opkræver særskilt kontingent fra egne medlemmer.
Seniorgruppen opkræver ikke eget kontingent – og modtager derfor årligt et tilskud fra BF på kr. 13.700,-

2. Fast BF-tilskud til faggrupper
Bibliotekarforbundet ønsker løbende at understøtte faggrupperne i deres arbejde med at skaffe medlemmer og lave aktiviteter for disse, da dette er en vigtig del af BF’s faglige profil.

BF tildeler derfor årligt faggrupperne et tilskud på kr. 15,- pr medlem (inklusiv studentermedlemmer) pr. år.

Tilskuddet skal bl.a. dække udgifter til bestyrelsesmøder, generalforsamlinger, hjemmesider m.v.

Derudover ydes tilskud til rejseudligning ved bestyrelsesmøder på udgift udover kr. 250,-

Dette for at sikre at bestyrelserne kan sammensættes geografisk bredest muligt, uden ekstra udgift for den enkelte faggruppe.

3. Pulje til fordeling efter ansøgning
Bibliotekarforbundet afsætter årligt en pulje på kr. 150.000,- som faggrupperne kan ansøge om tilskud fra. Puljen skal motivere til øget medlemsaktivitet i faggrupperne.

Puljen kan ansøges til konkrete medlemsaktiviteter i form at arrangementer (temadage, konferencer, gå-hjem-møder) og andre aktiviteter.

Tilskud ydes i portioner på op til kr. 25.000,- pr aktivitet, såfremt en enkelt faggruppe søger. For at tilskynde til fælles aktiviteter blandt faggrupper indbyrdes forhøjes tilskuddet til op til kr. 35.000,- såfremt 2 eller flere faggrupper laver en fælles aktivitet.

Der kan ansøges fra puljen hvert kvartal (pr. 1. februar – 1. maj - 1. august - 1. november).

Midler kan kun bevilges, så længe der er penge i puljen.

Ansøgning skal beskrive aktivitet, formål, sted, forventet omfang – samt overslag over økonomi – Skema anvendes.

Der bevilges normalt kun midler til faggrupper, der har en egenkapital på under kr. 75.000,- på ansøgningstidspunktet.

4. Senest 3 måneder efter gennemførelse/afholdelse, indsendes regnskab for aktiviteten til forbundet. Faggruppen er selv ansvarlig for at gemme dokumentation og bilag – jf. gældende regler.

5. Såfremt aktiviteten ikke afholdes tilbagebetales beløbet – dog fratrukket evt. udgifter.