Gå til sidens indhold

DEFF projekter - Når udvikling møder bibliotekernes praksis - om at udnytte den gensidige synergi, som opstår (København)

Statsgruppen i BF afholder temadag om DEFF-projekter.

Der er gang i en masse spændende DEFF-projekter, som udvikler vores fag og redskaberne til at udføre det. Vi har samlet en stjernepalet af projektdeltagere, som vil fortælle om deres projekter, og hvordan de forventes at få indflydelse på vores arbejdsliv.

Lis Nielsen og Karen Harbo vil indledningsvist tale op til dagens tema, som hvad de sker, når viden skabt i biblioteksudviklingsprojekter møder bibliotekernes praksis – hvordan kan der skabes gensidig synergi? Helle Guldberg og Hanne Munch Kristiansen samler op på dagen.

Kom og vær nysgerrig – stil spørgsmål, få overblik og ny inspiration. 

Program:

Kl. 10.30 – 11.00: 
Velkomst og indledning / ved Lis Nielsen, Det Kgl. Bibliotek og formand for BF Statsgruppen og Karen Harbo, Det Kgl. Bibliotek, AU Library 

Kl. 11.00 – 12.15:
Co-creation: Studerende som medproducenter i udviklingen af bibliotekernes læringsprodukter (2017-2019) / ved Karen Harbo, Daniel Præsius, KEA Bibliotek og Thomas Skov Jensen, DTU Bibliotek 

Co-creation projektet står foran sin afslutning og vi fortæller her, med udgangspunkt i konkrete cases fra projektkonsortiets biblioteker, hvordan projektet har

  • udviklet e-læringsforløb og -produkter gennem co-creation, i et udviklingssamarbejde mellem uddannelser, biblioteker og studerende
  • undersøgt hvordan co-creation med studerende har sat spor i projektets udviklede e-læringsprodukter
  • iværksat kompetenceudviklingstiltag i alle projektkonsortiets biblioteker. Tiltag, som inddrager viden, erfaring og praksis fra projektet og som styrker bibliotekernes fremadrettede indsats som relevante medspillere i uddannelsernes virtuelle læringsmiljøer
  • foretaget evaluering af hvordan projektets viden og erfaring er implementeret værdifuldt i bibliotekernes praksis gennem de respektive kompetenceudviklingstiltag  

 Læs mere på projektets website http://library.au.dk/blog/co-creation/  

Kl. 12.15 – 13.00: 
Frokost

Kl. 13.00 – 14.15:  
Open Science og Digital Literacy – fokus på DFFU medarbejdernes kompetencebehov og -udvikling / ved Anne Vils Møller, AU Library Aarhus, Jeannette Ekstrøm, DTU Bibliotek og Mareike Buss, CBS Bibliotek

Hvordan defineres Open Science i bibliotekslandskabet? Hvilke kompetencer er nødvendige, hvordan opnås de, og hvor meget skal den enkelte vide.. dette og meget mere er emner, som DEFF projektet med titlen ”Kompetenceudvikling relateret til Open Science og Digital literacy” adresserer. Projektet er ca. midtvejs, og oplægget vil tegne rammen for det nuværende arbejde i projektet, samt planen og målet. Undervejs vil oplægsholderne inddrage deltagerne for at få feedback og input om netop behov for kompetenceforløb og kurser, som kan medvirke til at løse opgaver i dagens fag- og universitetsbiblioteker.

Kl. 14.15 – 14.45
Kaffe

Kl. 14.45 – 16.00:
Udvikling af servicemodeller og kompetencer i forhold til bibliotekernes rolle ved udarbejdelse af systematiske reviews / ved Maria Ravnkilde Christensen, DTU Bibliotek og Vibeke Jartoft, Det Kgl. Bibliotek, AU Library, Emdrup 

Dette projekt vil på baggrund af litteraturen og øvrige nationale og internationale sammenlignelige universitetsbiblioteker

  • udvikle servicemodeller der kan understøtte og synliggøre bibliotekernes rolle ved udarbejdelse af systematiske reviews fra  planlægning, udførelse og afrapportering.
  • udvikle og afholde kompetenceforløb
  • afdække behovet for om der er et uudnyttet potentiale i forhold til at koble de systematiske litteratursøgninger med statistiske text-mining værktøjer

Kl. 16.00 – 16.30
Afslutning og tak for i dagv. Helle Guldberg , KEA og Hanne Munch Kristiansen, Det Kgl. Bibliotek, AU Library

Praktiske oplysninger

Tidspunkt 11. juni 2019

10:30 - 16:30

Sted Akademikertårnet

Lindevangs Allé 2
2000 Frederiksberg
DNK

Tilmeldingsfrist

28. maj 2019

Medlemspris

Gratis

Pris for andre

Kun for medlemmer

Log ind for at tilmelde