Gå til sidens indhold

Netværk for læring og undervisning

Mange BF-medlemmer arbejder med læring og undervisning som en større eller mindre del af deres arbejde. BF's "Netværk for læring og undervisning" giver dig et professionelt og faciliteret netværk med fokus på erfaringsudveksling, videndeling samt sparring på personlige og faglige udfordringer.

Der har fra oktober 2019 til april 2020 været gennemført netværksforløb i både den østlige og vestlige del af landet.

 • Vi forventer at starte to nye forløb op i efteråret 2019.

Netværket består af 10 til 18 deltagere ansat i offentlige eller private virksomheder. Det er målet, at netværket bliver bredt sammensat med deltagere på tværs af arbejdspladser, sektorer, opgaver og kompetencer, så viden og synergi kan udnyttes optimalt.

Ved at deltage i netværket får du:

 • værdi til dig selv og din arbejdsplads
 • kollegial sparring på tværs af sektorer, arbejdspladser og arbejdsområder
 • tid til reflektion over din praksis i forhold til læring og undervisning
 • en professionel facilitator, som også er ekspert i læring
 • træning i at facilitere grupper og diskusssioner
 • et stærkt netværk, du kan trække på fremover i dit arbejde
 • et fortroligt forum hvor du kan prøve ideer af og få professionel sparring.

Hvad arbejder I med i netværket?
I netværket vil I komme til at arbejde med:

 • erfaringsudveksling
 • videndeling
 • sparring på personlige og faglige udfordringer
 • …eller noget helt andet inden for emnet, som du synes er vigtigt.

Det er jer, som deltager i netværket, der bestemmer de konkrete temaer og emner, og som sætter dagsordenen for møderne. Temaerne kan besluttes inden for en bred definition af læring og undervisning. Det kunne f.eks. være temaer som:

 • Hvordan laver jeg et godt undervisningsforløb for nye brugere?
 • Hvordan sikrer jeg, at vi deler viden bedre og bliver klogere sammen, hurtigere?
 • Hvordan formidler jeg bedst og mest effektivt til en bred målgruppe på kort tid?
 • Hvad er læring - og hvad kan være barrierer og boostere for læring?

Formen på netværksmøderne kan også besluttes ud fra en bred vifte af muligheder. Det kunne f.eks. være:

 • En aktuel udfordring hos netværksdeltager, der vendes i gruppen gennem en fokuseret gruppesparring.
 • Oplæg fra facilitator eller evt. en ekstern ressource om et bestemt emne med efterfølgende drøftelse af indhold og anvendelse.
 • Case-oplæg fra netværksdeltager: ”Sådan gør vi...”.
 • Fælles drøftelse og bud på konkrete organisatoriske, strategiske eller politiske problemstillinger inden for læring.

Som deltager i netværket har du stor indflydelse på, hvad netværksmøderne skal handle om, og hvordan de skal foregå. På det første møde aftales agenda for de kommende møder med hjælp fra netværkets facilitator.

Facilitators rolle:
Facilitatorens rolle er at sikre:

 • Et godt mødedesign for de fire første møder.
 • Kvalitet og fremdrift i forhold til dagsordenen på de fire første møder.
 • Et trygt og inspirerende rum, hvor alle involveres og føler sig beriget og hørt.

Desuden er det facilitatorens rolle at sikre, at netværksdeltagerne er klædt på til selv at organisere og facilitere møderne ud over de fire første møder.

Netværket er målrettet:
Alle BF-medlemmer med en baggrund som bibliotekar, cand.scient.bibl., informationsspecialist, kulturformidler osv., som arbejder med en eller anden form for læring og undervisning og som derfor er i stand til at kunne bidrage fagligt til netværket.

Har du spørgsmål...
...til "BF-netværk på tværs", så kontakt Niels Bergmann, udviklingskonsulent og arrangementsansvarlig i BF, på nb@bf.dk eller tlf. 38 38 06 32, eller Lone Rosendal, specialkonsulent i BF, på lr@bf.dk eller tlf. 38 38 06 15.

"Netværk for læring og undervisning" udbydes og afholdes af BF.