Gå til sidens indhold

Arbejdsmiljøundersøgelse

BF har i samarbejde med Akademikerne gennemført en række arbejdsmiljøundersøgelser. 

God balance mellem arbejdsliv og privatliv betaler sig!   
Rapporten om Bibliotekarernes balance mellem arbejde og privatliv er en delrapport af bibliotekarernes og de øvrige akademikeres store arbejdsmiljøundersøgelse.

Det psykiske arbejdsmiljø er vigtigt.
Bibliotekarforbundet har sammen med Akademikerne lavet en undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø. Nu foreligger delrapporten Bibliotekarernes arbejdsmiljøundersøgelse om mobning 2015.

Selvledelsen er en stor del af BF’s medlemmers arbejdsliv. 
I forbindelse med AC/BF's store arbejdsmiljøundersøgelse, har man i denne delrapport om selvledelse fra 2017 undersøgt, hvilken betydning selvledelse har for det psykiske arbejdsmiljø, stress og det at kunne levere et godt stykke arbejde. Der ses også på, hvad klare rammer og forventninger har af betydning. 

Hvilke faktorer har indflydelse på det psykiske arbejdsmiljø?
Rapporten om psykisk arbejdsmiljø og stress - hvilke faktorer har indflydelse på det psykiske arbejdsmiljø og medarbejdernes stress, er en delrapport af bibliotekarernes og de øvrige akademikeres store arbejdsmiljøundersøgelse fra 2015. 

I hvilken grad er Bibliotekarforbundets medlemmer stressede i hverdagen? 
Bibliotekarforbundet har sammen med Akademikerne lavet en undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø. Nu foreligger delrapporten Bibliotekarernes stress - Undersøgelse 2015, hvor det bliver belyst, i hvilken grad Bibliotekarforbundets medlemmer er stressede i hverdagen og oplever problemer med stress på deres arbejdsplads.