Gå til sidens indhold

Om din pensionsordning

Din pensionsordning afhænger af dine ansættelsesvilkår. Når du skifter job får du en ny pensionsordning med nye vilkår. Skifter du job indenfor det offentlige område bliver du i samme pensionsselskab.

Overenskomstansattes pension

I 2017 trådte en ny aftale om pension i kraft for bibliotekarer (Bibliotekar DB og cand.scient.bibl). Bibliotekarforbundet indgik første gang en aftale med PFA Pension i 2012. Indtil 1.9.2012 var Sampension bibliotekarens pensionsselskab. I forbindelse med skiftet til PFA Pension, valgte flertallet af bibliotekarerne at overføre deres pensionsopsparing fra Sampension til PFA Pension, således at hovedparten af bibliotekarenes pensionsopsparing nu ligger i PFA Pension.

Du kan logge på PFA Pensions hjemmeside med dit NemID og se din pensionsordning, og hvilke forsikringsmæssige dækninger, du har med i din aftale.

Når du logger på finder du "Mit PFA", som  er dit personlige pensionsoverblik. Her kan du søge viden og få rådgivning til at vælge de løsninger, der er rigtige for dig. På sitet er der aktive og dynamiske værktøjer, som også gør det fx let at få svar på om forsikringerne dækker, hvad de skal, og om pensionsindbetalingen matcher forventningerne til pensionisttilværelsen og meget andet. Mit PFA bliver løbende opdateret med aktuelle nyheder som fx lovændringer eller nye muligheder for opsparing.

 

Tjenestemandspensionen

Tjenestemandspensionen beregnes ud fra 3 elementer:

  1. Din opnåede pensionsalder (her tæller kun hele pensionsalderår. 1 års beskæftigelse på fuld tid optjent efter det fyldte 25 år svarer til et års pensionsalder)
  2. Dit samlede og derved højeste løntrin, du har, den dag du fratræder 
  3. Den alder du har på fratrædelsestidspunktet - jo lavere alder, jo højere fradrag i den livsvarige pension. Laveste pensionsalder er 60 år. Når du når folkepensionsalderen er der intet fradrag længere. 

I staten gælder det særlige om højeste løntrin, at her afgøres det af, om du er overgået til ny løn eller ej, inden du går på pension: Ønsker du at overgå, kan det kun ske hvert år den 1.oktober.

Er du overgået til ny løn er du i pensionsmæssig henseende indplaceret i det lønrammeforløb (på det skalatrin), der var gældende før din overgang til ny løn (for almindelige bibliotekarer på sluttrin, var det trin 36). Til dette trin tillægges du to ekstra skalatrin pension, dog maksimalt til og med skalatrin 48.

 

Opsat tjenestemandspension

Overenkomstansatte, de tidligere har været tjenestemænd, vil have have en opsat tjenestemandspension, der venter på dem. Den kan med fordel udbetales fra det 60. år.

 

Den supplerende pension for tjenestemænd

Ud over tjenemandspensionen har flertallet af tjenestemænd også en supplerende pension. Den forvaltes af Jyske Bank, og der sker en månedlig indbetaling til banken på basis af størrelsen af de tillæg, du har i din samlede lønaftale.

Pensionsprocenten følger den pensionsprocent, der gælder for bibliotekarer på det offentlige arbejdsmarked.

 

Privatansattes pensioner

Din arbejdsplads har typisk en aftale med et pensionsskab, hvortil der indbetales pension. Meget små private firmaer har ofte ingen aftale, og du må i stedet indbetale din pension til en bank. Det er ofte en ”dyr” løsning, især pga. priserne på dine forsikringsdækninger ved død og invaliditet.

Bibliotekarforbundet giver privatansatte mulighed for at indtræde i den aftale Bibliotekarforbundet har lavet med PFA Pension for overenskomstansatte. Læs mere her.