Gå til sidens indhold

Efterløn - hvordan og hvornår?

Når du skal planlægge, hvornår du skal på efterløn, er der en række elementer, du skal tage med i betragtning, før du lægger dig fast på en konkret dato. Det er din a-kasse, der administerer efterlønsordningen, og kan oplyse dig om dine konkrete efterlønsforhold.

Hvis du er tjenestemand

Er du tjenestemand, bør du sigte efter at gå på efterløn, når du har optjent et fuldt pensionsalderår. Din personaleafdeling kan oplyse dig om den konkrete dato. Læs mere her om hvordan din tjenestemandspension er opbygget.

 

Hvis du er i gang med at optjene efterlønsbonus (skattefri præmie)

Er du i gang med at optjene efterlønsbonus, er det en god idé at vælge en fratrædelsesdato, som ligger umiddelbart efter, du har opnået en samlet portion efterlønsbonus. Du optjener en bonus, hver gang du har arbejdet 481 timer, hvilket svarer til 13 uger på fuld tid. I 2017 er én portion bonus på 13.244 kroner. Hvis du fratræder din stilling og kun har arbejdet  480 timer går du således glip af denne bonus. Kontakt  din a-kasse for at få rådgivning om fratrædelsestidspunktet.

For deltidsforsikrede gælder andre grænser. Kontakt a-kassen: www.aka.dk.

 

Din restferie

I forhold til ferie, er der ingen økonomiske fordele ved at afholde restferien før eller efter, du går på efterløn.

For nogle kan der være en fordel i at ”gemme noget ferie” til senere afholdelse, da ferien senere afholdes med beløbet fra feriekortet - altså et beløb, der svarer til din tidligere løn. 

Når du går på efterløn udbetales ikke afholdte feriefridage altid, hvilket er 6. ferieuge. Det gælder også de feriefridage, der er optjent i indeværende kalenderår, som sædvanligvis afholdes i det følgende ferieår.

Al ikke afholdt ferie, samt ferie optjent i fratrædelsesåret, bortset fra 6. ferie uge, overføres til feriekort, så du kan holde din ferie med feriepenge, mens du er på efterløn. Er du kommunalt ansat, udbetales også ikke afholdte seniordage. En seniordag omregnes til 0,4% af din løn i de foregående 12 måneder.

Er du begyndt at optjene efterlønspræmie/bonus optjener du også bonus af de ferietimer, du afholder med feriekort efter at du er fratrådt.

 

Husk at planlægge din pension

Er du overenskomstansat vil Bibliotekarforbundet anbefale dig at bede om en seniorpensionssamtale med PFA, inden du fratræder. Der vil være elementer i din senere udbetaling af pension, der med fordel kan drøftes allerede nu. Ring og book en tid på tlf. 39 17 60 19. Du kan også vælge at afholde samtalen via telefon og PC-opkobling - kaldet "vend skærmen".

Så længe din livsvarige pension ikke udbetales, er pensionen dækket af depotsikringen. Når udbetalingen påbegyndes, er der også default koblet en udbetalingssikring på, der gælder i 15 år. Denne sikring vil have en pris i form af lidt mindre pensionsudbetaling. Du skal tage stilling til, om du ønsker at bevare sikringen. 

Tjenestemænd på de gamle efterlønsregler (til og med årgang 1955) kan også vælge ikke at få udbetalt sin tjenestemandspension i efterlønsperioden, for dermed at opnå en lidt højere efterløn. Kontakt din a-kasse for at få beregninger på, hvad kan betale sig for dig.

 

Din medlemsstatus

Når du går på efterløn skal du huske at kontakte Bibliotekarforbundets medlemsafdeling for at ændre din medlemsstatus. Skriv til bf@bf.dk.