Gå til sidens indhold

Forhandlingsforhold

Læs om de generelle forhandlingsforhold for offentlige og privatansatte medlemmer

 • Offentligt ansatte

  Begrebet forhandlingsforhold dækker såvel lokale som centrale forhandlinger vedr. generelle løn- og ansættelsesmæssige forhold, herunder overenskomstforhold.

  Bibliotekarforbundet er en såkaldt forhandlingsberettiget organisation. Dette betyder, at BF kan føre forhandlinger og indgå aftaler på vegne af forbundets medlemmer med de offentlige arbejdsgivere vedrørende alle aspekter dækket af de kollektive overenskomster.

  På det offentlige område betyder det, at BF har uddelegeret forbundets forhandlings- og aftaleret til forbundets lokale tillidsrepræsentanter (TR). Dette betyder, at TR forhandler samtlige lokale forhold og kan indgå aftaler med den lokale ledelse.

  Er der på en arbejdsplads ikke mulighed for at vælge en TR (grundet for få ansatte til at kunne vælge en sådan) forhandler BF centralt for medlemmerne.

  BF centralt forhandler for samtlige bibliotekschefer samt andre ledere, der har fået uddelegeret mandatet til at indgå lønaftaler med BF's tillidsrepræsentanter. Dette betyder, at BF centralt nogle steder kun forhandler for bibliotekschefen - andre steder for bibliotekschefen samt en række andre ledere.

  BF centralt forhandler endvidere kollektive overenskomster med samtlige offentlige arbejdsgivere, hvilket vil sige KL (tidligere Kommunernes Landsforening), Staten (Finansministeriet) og Danske Regioner (Regionernes Lønnings- og Takstnævn). Disse forhandlinger foregår hvert 3. år - sidste gang i 2018.

  Forhandlinger for tjenestemænd.
  BF forhandler selv overenskomster for BF's tjenestemandsgruppe, hvor det er BF's formand, der fører disse forhandlinger. Disse forhandlinger føres på samtlige forhandlingsområder: Staten, KL og regionerne.

  Forhandlinger for overenskomstansatte
  BF deltager direkte i forhandlingerne for alle overenskomstansatte medlemmer, idet BF's formand ved de kommende OK18 forhandlinger er medlem af AC's forhandlingsudvalg for den offentlige sektor. Dette udvalg med AC's formand i spidsen fører samtlige forhandlinger for alle AC-organisationers overenskomstansatte medlemmer. Disse forhandlinger føres på samtlige forhandlingsområder: Staten, KL og regionerne.

  Forhandlinger for såvel tjenestemænd og overenskomstansatte
  Forhandlinger vedrørende helt overordnede generelle krav gældende for såvel tjenestemandsansatte som overenskomstansatte føres for BF's medlemmers vedkommende af det kommunale/regionale forhandlingsfællesskab på KL-området og det regionale område og af Det centrale Forhandlingsudvalg (CFU) på statens område.
  AC's formand varetager disse forhandlinger på vegne af alle AC's medlemsorganisationer, herunder Bibliotekarforbundet.

 • Privatansat

  De fleste privatansatte bibliotekarer forhandler selv deres løn og ansættelsesvilkår, evt. efter råd og vejledning fra BF.

  En mindre del af BF's medlemmer er omfattet af en overenskomst som BF - oftest sammen med andre AC-organisationer - har indgået med virksomheden. Er du ansat på en sådan overenskomstdækket virksomhed, vil det være BF og den lokale tillidsrepræsentant, der forhandler de generelle løn og ansættelsesvilkår med virksomheden. I overenskomsten vil procedurerne for lønforhandling o. lign. være beskrevet. Der er bla. overenskomster på Danmark Radio og på DBC.

  Størstedelen af BF's medlemmer er ansat på individuel kontrakt. Det indebærer, at det er den ansatte selv, der forhandler løn- og ansættelsesvilkår med arbejdsgiveren. I følge funktionærlovens § 10 må en ansat imidlertid altid drøfte sine løn- og ansættelsesvilkår med den faglige organisation, og organisationen har adgang til at begære en forhandling med virksomheden om disse forhold.

  Opstår der problemer i ansættelsesforholdet, ønsker mange af BF's medlemmer at forsøge at løse problemerne selv - med BF på sidelinjen som "sparringspartner". Af og til er situationen imidlertid sådan, at BF - efter medlemmets ønske - går ind i sagen og kontakter arbejdsgiver. Arbejdsgiver har så, jf. funktionærlovens § 10, pligt til drøfte sagen med BF, og oftest er det heldigvis muligt at finde en mindelig løsning.