Gå til sidens indhold

Grønland

Bibliotekarforbundet har knap 20 medlemmer i Grønland, der er beskæftiget på Det grønlandske Landsbibliotek (Nunatta Atuagaateqarfia), Groenlandica (Nationalbiblioteket), ved kommunale biblioteker eller ved biblioteker på diverse uddannelsessteder.

Alle Bibliotekarforbundets offentlige ansatte medlemmer - undtagen tjenestemandsansatte - er ansat på overenskomstvilkår

Privatansatte medlemmer i Grønland er ansat på individuel kontrakt, hvor vilkårene følger af lovgivningen.

Løn
Lønnen i Grønland er ca. 10% lavere end for tilsvarende arbejde i Danmark. Den lavere løn modsvares af, at skatten i Grønland er lavere end i Danmark.

Personfradraget er noget højere, og skatteprocenten ligger i øjeblikket mellem 35 og 44%. Skattesystemet er proportionalt, d.v.s. at der betales lige meget i skat af hver krone, uanset om man er lavtlønnet eller højtlønnet. Renter af gæld er fradragsberettigede, dog ikke renter af prioritetsgæld i ejendomme i Danmark.

Der er særlige regler om beskatning afhængigt af, om ansættelsen overstiger 6 måneder eller ej. BF anbefaler, at du sætter dig ind i reglerne om dobbeltbeskatning ved at kontakte SKAT eller læse mere på Sullissivik.gl for yderligere oplysninger. BF har ikke mulighed for at rådgive om skatteforhold i Grønland.

Nogle fødevarer, f.eks. frugt og frisk mælk er noget dyrere end i Danmark. Til gengæld er alt godt fra havet noget billigere.

Daginstitutioner ligger på samme niveau, men der er mangel på daginstitutionspladser (noget der dog er ved at blive ændret), og "sort" dagpleje, som mange er henvist til, er relativt dyr.

Bolig
Ikke-hjemmehørende som ansættes i henhold til overenskomsten med Landsstyret kan have ret til anvist bolig. Som følge af boligmanglen i Grønland, kan der dog gå nogen tid, før der kan anvises en bolig.

Huslejen varierer noget efter boligens størrelse og alder, men ligger typisk i størrelsesordenen 3.-5.000 kr. pr. måned incl. varme. Man er berettiget til en bolig, er er et værelse større end antal personer. En familie på tre vil derfor få en fire værelses bolig. Der opkræves 3 måneders husleje i depositum ved indflytning i anvist bolig. 

A-kasseforhold
Lov om arbejdsløshedsforsikring gælder ikke i Grønland, hvorfor man ikke kan få udbetalt arbejdsløshedsdagpenge ved hel eller delvis ledighed. Det anbefales derfor stærkt at fortsætte sit medlemskab af Akademikerne a-kasse, idet man som regel vil være berettiget til at få dagpenge umiddelbart ved tilbagekomst til Danmark. 

Kontakt derfor altid Akademikernes a-kasse i god tid inden afrejse til Grønland, for derved at sikre dig, at du er omfattet af dagpengesystemet ved evt. tilbagekomst til Danmark fra Grønland. Læs mere om arbejde i udlandet

Akademikernes Sammenslutning i Grønland (ASG) 
En række AC-organisationer, der har medlemmer i Grønland, herunder BF, har etableret et samarbejde gennem dannelsen af "Akademikernes Sammenslutning i Grønland" (ASG), som har sin egen bestyrelse. Organisationen varetager medlemmernes fælles interesser på det økonomiske, sociale og kompetencegivende område m.m.