Gå til sidens indhold

Løn for tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår

Pr. 1. oktober 2000 indgik BF og Finansministeriet en aftale om statslige tjenestemandsansatte og tjenestemandslignende bibliotekarers overgang til nyt lønsystem.

Aftalen omfatter samtlige, der nyansættes som tjenstemandsansatte bibliotekarer op til lønramme 34, samt allerede ansatte tjenestemænd, der vælger at overgå til det nye lønsystem.

Det nye lønsystem består af to elementer: en centralt aftalt basisløn og en tillægsdel.

Basislønnen består af 4 trin, og indplacering på basislønforløbet sker efter uddannelse og i forhold til opnået anciennitet. Alle løntrin er et-årige.

Udover basislønnen kan der aftales tillæg.

Aftalen er senest revideret i 2008.

Det gamle lønsystem - Tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte 
Efter indførelse af Nyt Lønsystem er det fortsat muligt at være ansat på det gamle lønsystem.

Her er man ansat efter et skalatrinsforløb bestående af skalatrinene:

20-24, 27, 30, 32 og 36, hvor alle trin er to-årige.

Mellemledere og biblioteksledere er indplaceret fra skalatrin 33 og opefter.

Det kan imidlertid ofte være en fordel af overgå til Ny Løn. Du kan kontakte Forhandlingsafdelingem, som kan rådgive dig om valget.