Gå til sidens indhold

Overgang til ny løn for tjenestemænd

De statslige tjenestemandsansatte bibliotekarer kan vælge at overgå til Ny Løn pr. 1. oktober i et år. Man kan desuden overgå til Ny Løn på en anden dato ved forhandling af tillæg.


Ved overgang bliver man indplaceret på basisløntrin på grundlag af den hidtidige samlede faste løn (inkl. evt. aftalte varige tillæg), idet indplaceringen sker på nærmeste højere løntrin i basislønskalaen. Konkret vil alle på sluttrin blive indplaceret på trin 4. Der ydes et tillæg til udligning af forskellen mellem den hidtidige samlede løn og den nye løn. Hvis man skifter stilling, vil dette tillæg bortfalde i lighed med udligningstillæg ved de overenskomstansattes overgang fra gammel til NY Løn. Man har i så fald mulighed for at forhandle nye tillæg i h.t. aftalen.

Pensionsgaranti
Ved overgang til NY Løn er alle tjenestemænd sikret bevarelse af samtlige tjenestemandsrettigheder. Tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte med tjenestemandspensionsordninger indplaceres i pensionsmæssig henseende i det lønrammeforløb, der var gældende forud for den ansattes overgang til det nye lønsystem. Dette "skyggeforløb" lægges til grund for pensionsberegningen. Man er med andre ord sikret pension fra det skalatrin man ville have været pensioneret fra, hvis man ikke var overgået til NY Løn.

Herudover er der aftalt, at tjenestemænd, som er overgået til NY Løn får tillagt 2 skalatrin på skyggeforløbet. Hvis man f.eks. overgåk til NY løn fra trin 36, vil man til sin tid blive pensioneret fra trin 38.

Tillæg
Bibliotekarer, der overgår til Ny Løn har mulighed for gennem tillidsrepræsentant at aftale funktions- og/eller kvalifikationstillæg. Tillæg kan aftales som varige tillæg, midlertidige tillæg eller engangsvederlag.

Bibliotekarer der ikke overgår til NY Løn
Bibliotekarer der ikke overgår til NY Løn vil fortsat blive aflønnet efter det hidtidige lønsystem, og denne aflønningsform kan også bevares ved umiddelbar overgang til anden stilling inden for aftalens område (dvs. inden for en periode af højst 2 måneder). Pr. 1. oktober 2000 har bibliotekarer, der ikke er overgået til det nye lønsystem, kun mulighed for engansvederlag via lokallønspuljen.

Nye tjenestemænd
Når der i staten fremover ansættes nye tjenestemænd (f.eks. ved tjenestemænds stillingsskift indenfor ansættelsesområdet indenfor en periode af højst 2 måneder) sker indplaceringen af den pågældende i basislønsystemet efter anciennitet. Herudover skal der ske forhandling af funktions- og kvalifikationstillæg.