Gå til sidens indhold

Personalegoder/fryns

Læs om muligheder samt skatteregler for personalegoder

 • Privatansat

  Personalegoder er en udbredt del af de privatansatte ansættelsesvilkår. Ordningerne kaldes også for Fleksible lønpakker eller Total Reward.

  Nogle personalegoder kan virksomheden give den ansatte uden at det beskattes hos medarbejderen, andre goder beskattes på den ene eller anden måde.  Det er derfor vigtigt at kende de skattemæssige konsekvenser, hvis du tilbydes et personalegode.
  Du kan læse mere om beskatning af personalegoder  i SKATs vejledning om personalegoder.

  Når du skal forhandle dine løn- og ansættelsesvilkår kan det være godt at vide, hvilke personalegoder andre privatansatte har adgang til. BF's lønundersøgelse på privatområdet fra september 2013 viser hvilke personalegoder der er udbredte.  Se nærmere i statistikken personalegoder på det private område.

 • Statsansat

  Der er ikke fastsat særlige regler om personalegoder i staten, og der er ikke hjemmel til at indgå aftaler, hvor den ansatte går ned i løn for at få et gode ( bruttolønsordninger).

  Personalegoder kan være velfærdsgoder, som stilles til rådighed for alle medarbejdere. Det kan f.eks. være gratis kaffe/the, frugtordning eller adgang til motionsrum på arbejdspladsen. Sådanne goder har ikke løn- eller skattemæssige konsekvenser for den ansatte.

  Hvis der skal ydes personalegoder herudover, skal godet kunne begrundes tjenstligt og være i arbejdsgivers interesse. 
  Personalegoder kan have skattemæssige konsekvenser for den ansatte. Læs mere om hvordan forskellige goder beskattes i SKATs vejledning om personalegoder.

  Der er ikke hjemmel i statslige aftaler og overenskomster til at anvende ordninger, hvor den ansatte går ned i løn for at få et gode, de såkaldte bruttolønsordninger.

 • Ansat i kommuner

  Flere og flere kommuner tilbyder deres medarbejdere personalegoder af forskellig art. Formålet er at gøre kommunen til en mere attraktiv arbejdsplads.

  Personalegoder kan være goder, der stilles til rådighed for de ansatte som et velfærdsgode eller goder der tilbydes den enkelte i form af skattebegunstigede personaletilbud.

  Velfærdsgoder
  Velfærdsgoder er kollektive goder, der tilbydes de ansatte. Det kan f.eks. være gratis kaffe/the, frugt, personalefester, parkering, kantineordning med delvis egenbetaling, fitness-eller sportsfaciliteter på arbejdspladsen, massage o.lign.
  Disse goder kan benyttes af medarbejderne uden at det har lønmæssige eller skattemæssige konsekvenser.

  Skattebegunstigede personaletilbud
  Skattebegunstigede personaletilbud er ordninger, hvor kommunen tilbyder den ansatte at vælge personalegoder i stedet for løn. Dette kaldes også for fleksible lønpakker eller bruttolønsordninger.
  Disse ordninger er karakteriseret ved at de finansieres via løntræk i medarbejderens bruttoløn, og derved opnår medarbejderen en skattebesparelse.
  Den enkelte medarbejder kan kun indgå en aftale om træk i bruttolønnen, hvis der er indgået en generel rammeaftale mellem kommunen og den faglige organisation. For BF's vedkommende er det den lokale tillidsrepræsentant, der kan indgå en sådan rammeaftale.
  Lønafledede ydelser som pension og feriegodtgørelse beregnes af den oprindelige bruttoløn, d.v.s. at disse dele ikke forringes selv om der sker træk i bruttolønnen.
  Både overenskomstansatte og tjenestemænd kan indgå aftaler om bruttolønsordninger.  Aftalen kan angå såvel nedgang i de centralt aftalte løndele som nedgang i de lokalt aftalte løndele.

  I forbindelse med afskaffelsen af multimedieskatten fra 1. januar 2012 er der sket ændringer i beskatningen, når der købes computer mv.  og mobiltelefon via bruttolønsordninger.  Ved køb af computere og tilbehør, er reglerne nu ændret, så medarbejderen skal beskattes af 50% af udstyrets nypris for hvert år, udstyret er til rådighed. Herved er det ikke længere attraktivt at benytte bruttolønsordningen på dette udstyr.
  Ved køb af mobiltelefon vil der være en formodning for at den er til privat brug, og den vil derfor være omfattet af beskatning af ”fri telefon”, d.v.s. at der vil ske beskatning af 2.600 kr. (2014) om året.
  Det er udstyrets ”hovedfunktion” der afgør om det skal anses for f.eks. en computer eller en telefon. Således anses tablets for computere og smartphones for telefoner.

  Protokollat om personalegoder

 • Ansat i regionerne

  Flere og flere regioner tilbyder deres medarbejdere personalegoder af forskellig art. Formålet er at gøre regionen til en mere attraktiv arbejdsplads.

  Velfærdsgoder
  Velfærdsgoder er kollektive goder, der tilbydes de ansatte. Det kan f.eks. være gratis kaffe/the, frugt, personalefester, parkering, kantineordning med delvis egenbetaling, fitness-eller sportsfaciliteter på arbejdspladsen, massage o.lign.
  Disse goder kan benyttes af medarbejderne uden at det har lønmæssige eller skattemæssige konsekvenser.

  Skattebegunstigede personaletilbud
  Skattebegunstigede personaletilbud er ordninger, hvor regionen  tilbyder den ansatte at vælge personalegoder i stedet for løn. Dette kaldes også for fleksible lønpakker eller bruttolønsordninger.
  Disse ordninger er karakteriseret ved at de finansieres via løntræk i medarbejderens bruttoløn, og derved opnår medarbejderen en skattebesparelse.
  Den enkelte medarbejder kan kun indgå en aftale om træk i bruttolønnen, hvis der er indgået en generel rammeaftale mellem regionen og den faglige organisation.
  Lønafledede ydelser som pension og feriegodtgørelse beregnes af den oprindelige bruttoløn, d.v.s. at disse dele ikke forringes selv om der sker træk i bruttolønnen.
  Både overenskomstansatte og tjenestemænd kan indgå aftaler om bruttolønsordninger.  Aftalen kan angå såvel nedgang i de centralt aftalte løndele som nedgang i de lokalt aftalte løndele.

  I forbindelse med afskaffelsen af multimedieskatten fra 1. januar 2012 er der sket ændringer i beskatningen, når der købes computer mv.  og mobiltelefon via bruttolønsordninger.  Ved køb af computere og tilbehør, er reglerne nu ændret, så medarbejderen skal beskattes af 50% af udstyrets nypris for hvert år, udstyret er til rådighed. Herved er det ikke længere attraktivt at benytte bruttolønsordningen på dette udstyr.
  Ved køb af mobiltelefon vil der være en formodning for at den er til privat brug, og den vil derfor være omfattet af beskatning af ”fri telefon”, d.v.s. at der vil ske beskatning af 2.600 kr. (2014) om året.
  Det er udstyrets ”hovedfunktion” der afgør om det skal anses for f.eks. en computer eller en telefon. Således anses tablets for computere og smartphones for telefoner.

  Protokollat om personalegoder