Gå til sidens indhold

Jubilæumsgratiale

Satser for jubilæumsgratiale

Jubilæumsgratiale gives til ansatte i staten ved 25, 40 og 50 års tjeneste.

 

Satser pr. 1. oktober 2018 udgør følgende:

25 år:    kr. 6.450

40 år:    kr. 8.170

50 år:    kr. 9.675

Der er tale om foreløbige tal, fordi en eventuel udmøntning fra det aftalte privatlønsværn kan bevirke en nedsættelse af reguleringsprocenten. Oplysning herom kan tidligst foreligge i løbet af januar 2018.
Den evt. nye reguleringsprocent vil kun have virkning for satser fremadrettet.

Den ansatte får desuden en fridag med løn i anledning af jubilæet.

Du kan læse mere om optjening af jubilæumsanciennitet i Cirkulære om jubilæumsgratiale.