Gå til sidens indhold

Kontingent

Størrelsen på det kontingent, du skal betale for dit medlemsskab af Bibliotekarforbundet, afhænger af flere ting. Der er nemlig forskel på kontingentsatsen, alt efter om du er faguddannet eller ej, om du er fuldtidsansat, deltidsbeskæftiget eller ledig, om du er færdiguddannet eller studerende, eller om du har bopæl i Danmark eller i Grønland. Kontingentopkrævningen sker kvartalsvis (pr. 1. november, februar, maj og august). Evt. overskydende kontingent overføres via NemKonto.

Bibliotekarforbundet indberetter det faglige kontingent til SKAT, dette gælder også efterlønsmodtagere, tjenestemandspensionister og førtidspensionister, men ikke øvrige pensionister.

Kontingentsatserne er fastsat på Bibliotekarforbundets generalforsamling. 

 

     
Kategori Beskæftigelsesvilkår Kr. pr. kvartal Kr. pr. måned
       
 Ordinær ansættelse Fuldtidsansat, ansat over 30 timer pr. uge  1.781 594
  Deltidsansat, ansat 8 - 30 timer pr. uge 1.426 475
       
Job med løntilskud Flexjob Konkret vurdering Konkret vurdering
  Job med løntilskud, individuel sats 1.071 357
  Job med løntilskud, lav sats 890 297
       
Grønland Ansat på Grønland 1.426 475
  Ansat på Grønland, deltidsbibliotekar 594 198
       
Ledig Ledig på individuel sats 1.071 357
  Ledig på lav sats 890 297
  Ledig med tabt dagpengeret 3 1
  Ledighedsydelse / Arbejdsmarkedsydelse  Konkret vurdering  Konkret vurdering 
       
Orlov fra ansættelse

Barsels-/forældreorlov med dagpenge, lav sats 

Barselsorlov med dagpenge

890

1.071

 297

357

Dimittend 
(første seks måneder)
Første seks måneder som dimittend 
(indmeldelse senest tre måneder efter dimission)
89 30
Passiv Studerende 89 30
  Passiv, aktiv uden for Bibliotekarforbundets område 594 198
  Pensionist / Efterlønsmodtager 177 59
  Førtidspensionist  Konkret vurdering   Konkret vurdering

Ændringer vedrørende løn- og ansættelsesforhold skal løbende oplyses til forbundet. 

Du kan opdatere dine oplysninger på Mit BF