Gå til sidens indhold

[Stop-op] - workshop om forandringer på arbejdspladsenHvor ofte stopper du og dine kolleger op og sammen drøfter det, der betyder noget for jer i hverdagen? Bibliotekarforbundet tilbyder workshops af 2-3 timers varighed. Brug det gerne som en del af jeres afdelingsmøde, fælles personalemøde eller..!

I en hverdag fyldt med forandringer og mange nye måder at organisere sig på, glemmer vi ofte at stoppe op og tænke efter – for det har vi ikke tid til. Men har vi tid til at lade være?

Bliv klogere på, hvad der sker, når arbejdspladsen forandres, når der stilles krav om nye tiltag, og det nye måske ikke altid giver mening, eller når en ny kollega stiller "mærkelige" spørgsmål ved det, der altid har været en selvfølge. Arbejde i teams er udbredt, men har I reflekteret over, hvorfor og hvordan I arbejder i teams?

Forudsætningen for, at medarbejdere yder optimalt, er, at de trives. Så stil skarpt på, hvad I forstår ved god trivsel, og hvad der spiller ind på det.

[STOP-OP] er et tilbud fra Bibliotekarforbundet, hvor vi kommer ud på jeres arbejdsplads og hjælper med til, at I "stopper op" et øjeblik, får tid til refleksion og sammen får en bedre forståelse af, hvad der sker omkring jer, og hvordan I kommer videre.

BF tilbyder i øjeblikket workshops af 3-4 timers varighed om 3 forskellige temaer.
Brug det gerne som en del af jeres afdelingsmøde, fælles personalemøde eller..! Formen vil være en blanding af oplæg og drøftelse. Temaerne tilbydes uafhængigt af hinanden.

Prisen er kr. 6.000 plus moms pr. tema.

Kontakt Bibliotekarforbundets proceskonsulenter Karin Madsen (kvm@bf.dk) eller Lone Rosendal (lr@bf.dk) og hør nærmere.


Når arbejdspladsen forandrer sig..!
Forandringer – større eller mindre – er en del af dagligdagen på dagens arbejdspladser. Viden og refl eksion over, hvordan forandringsprocessen gribes an er afgørende for, hvordan organisationen kommer gennem forandringerne – så et par timer brugt på dette kan være godt givet ud!

[STOP-OP] – og bliv lidt klogere på hvad forandringer gør ved os – som organisation, gruppe og individ – og hvordan vi håndterer forandringerne bedst muligt.

God trivsel – JA TAK!
”Det kan være svært at fastholde arbejdet med trivsel i hverdagen, når driften og arbejdsopgaverne trænger sig på”. Sådan lyder det fra mange arbejdspladser, når man taler om trivsel og forebyggelse af stress. For er trivsel ikke noget, man arbejder med ved siden af det ”rigtige arbejde”?

Hvad forstår I ved trivsel, og hvad spiller ind på trivslen netop hos jer? Er I gået i stå eller ikke kommet i gang på din arbejdsplads eller i din afdeling?

[STOP-OP] – og få fat i det, der betyder noget for jer, og gør noget ved det – I har et fælles ansvar.

Teamarbejde – hvorfor og hvordan?
Det er meget udbredt at arbejde i teams. Men opnår I også det, I gerne vil med denne arbejdsform? Hvad karakteriser et team? Hvad kan man gøre sig af overvejelser om sammensætningen af teamet? Hvad sker der ofte når nye grupper dannes og hvad er god kommunikation i teamet?

[STOP-OP] – og bliv lidt klogere på, hvorfor og hvordan I arbejder i teams.