Udmeldelse

Vær opmærksom på, at du som medlem af Bibliotekarforbundet har en række fordele såsom:

  • Forhandling eller vejledning omkring løn- og ansættelsesvilkår
  • Karriererådgivning
  • Fagmagasinet Perspektiv
  • Gratis adgang eller lave priser på BF's arrangementer
  • Medlemsskab af Forbrugsforeningen
  • Deltagelse i diverse faglige netværk
  • Billige forsikringer

Læs mere om BF's medlemsfordele her.

Husk at du kan få nedsat dit kontingent, hvis du bliver ledig. Og at du er passiv medlem af BF, hvis du er pensionist eller studerende. Læs mere om kontingentsatserne her, og udfyld denne formular om dine evt. ændrede forhold, så dit kontingent passer til din aktuelle situation. 

I følge BF's vedtægter sker udmeldelse med mindst en måneds varsel til den 1. i en måned.

Udmeldelse i tilfælde af konflikt 
Der kan ikke ske udmeldelse, når forbundet er i konflikt eller der er varslet konflikt af eller over for forbundet. Det gælder også studerende, der har akademisk arbejde. Du kan først udmelde dig af BF igen efter konflikten er afsluttet med de sædvanlige opsigelsesvarsler.

Hvis du fortsat ønsker at melde dig ud, kan det ske ved at udfylde følgende formular.